Mijn naam is Matthijs Kolthoff. Ik ben docent Professionele Communicatieve Vaardigheden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en trainer bij De Presenteerschool. In beide omgevingen kan ik twee van mijn passies combineren: taal en communicatie enerzijds en onderwijs anderzijds.

Mijn loopbaan begon veertien jaar geleden in het basisonderwijs. Ik maakte echter al snel de overstap naar het hoger onderwijs, vlak nadat ik de studie Nederlandse taal en cultuur had afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hoewel het basisonderwijs en het hoger onderwijs van elkaar verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Zo ontdekte ik dat leereffect bij leerlingen – of deze nou acht, achttien of achtentwintig zijn – niet ontstaat door de kennis die je als docent of trainer in huis hebt, maar veel meer door de manier waarop je die kennis deelt. Dit vraagt dus niet zozeer om inhoudelijke expertise, maar vooral om vaardigheden die helpen de inhoud bij de doelgroep te laten beklijven.

Als trainer doorbreek ik het liefst de traditionele trainer-cursistrelatie. Dit houdt voornamelijk in dat we samen kijken wat en hoe je je wilt ontwikkelen. Ik schrijf niet voor, vertel je niet wat je moet doen, maar bied vanuit mijn ervaring handreikingen om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij nog beter leert presenteren.

Matthijs Kolthoff