Presentatietraining en -coaching voor professionals
Ontvang nu een offerte op maat voor jou en je team

Vaktaal

DPS-schatkamer

Het jargon rondom presenteren is gedurende eeuwen ontstaan. De vaktaal bevat oud-Griekse termen zoals litotes, Latijnse begrippen zoals peroratio en modernere woorden zoals presence. Met het oog op metacommunicatie is het waardevol om deze begrippen te begrijpen, want dat helpt je de vaardigheden die je ontwikkelt bewuster te maken.

In onze periodieke ‘Wat betekent de term’-reeks bespreken we verschillende van deze begrippen. We gaan niet alleen in op de betekenis en de herkomst, maar ook om de waarde hiervan voor jou als professionele spreker. Zo pogen we grip te krijgen op de vaktaal waar we mee werken als we onszelf toeleggen op de spreekkunst.

De vaktaal komt ook aan de orde in onze longreads. Zo schrijven we over storytelling, personal branding en pitchen. Die begrippen klinken de meeste professionals inmiddels zo vertrouwd in de oren, dat je bijna zou vergeten dat het vaktermen zijn. We gebruiken de vaktaal ook tijdens de verschillende cursussen die we over deze onderwerpen geven, van Trefzeker Pitchen tot De Groene Storyteller.

De valkuil van het gebruik van vaktaal is dat je een afstand creëert tussen jezelf en de ontvanger van de boodschap. Als dat onbewust gebeurt, lijd je aan een syndroom dat bekendstaat als de kennisvloek. Daar kun je op een effectieve manier mee omgaan door de vijf stappen van een heldere uitleg te volgen. Twee van deze stappen zijn met name gericht op het verkleinen van die afstand: begin bij het begin en dien concepten een voor een toe.

Zo voorkom je dat je de toehoorder overspoelt met vaktaal, onbekende begrippen en nieuwe informatie. Daarmee vergroot je de kans dat de boodschap overkomt.

Vaktaal: al onze content

Je mimiek is een belangrijk aspect van je non-verbale communicatie. Het beïnvloedt namelijk de wijze waarop en intentie waarmee je als spreker een boodschap overbrengt.

Vind je het lastig buitenstaanders over je werk te vertellen? Sta dan eens stil bij je formuleringen. Misschien gebruik je te veel vaktaal of jargon.

De cliffhanger: misschien doet dat je eerder denken aan soapseries dan aan zakelijke presentaties. Toch kun je er ook als spreker je voordeel mee doen.

Over de term assonantie valt veel te vertellen. Het is een stijlfiguur die menigeen toepast. Wij bespreken de betekenis, herkomst en relevantie van deze vakterm.

Metacommunicatie komt van pas als je op je eigen communicatie wilt reflecteren. In dit artikel bespreken we de betekenis, herkomst en relevantie van deze term.

De litotes is een begrip waarvan weinig mensen de betekenis kennen, terwijl ze er veelvuldig gebruik van maken. Wij lichten deze deze term nader toe.

Er zijn geen berichten meer.

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×