Analyses

DPS-schatkamer

Om een onderwerp te doorgronden, is het waardevol om er regelmatig grondige analyses van te maken. Dat is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van ons kenniscentrum. We analyseren sprekers, vakliteratuur, experts, concepten, modellen en andere kennisbronnen. Dat doen we om een compleet overzicht te krijgen van de spreekkunst en alles wat daarmee samenvalt.

We analyseren op periodieke basis professionele sprekers in het Nederlands taalgebied. Deze rubriek is getiteld Spreker in de spotlights en bevat positief-kritische analyses van presentatie die recent zijn gepubliceerd. We hebben de schijnwerpers al gericht op een grote diversiteit aan sprekers, van Fidan Ekiz tot Raki Ap en van Freek Vonk tot Nathalie Michels. Vaak gaat het om presentaties voor een live publiek, maar we laten ook geregeld analyses los op kennisclips en andere online presentaties.

Verder maken we regelmatig analyses van relevante vakliteratuur. Soms gaat het om een hedendaagse publicatie, zoals het boek Meestersprekers. Het is echter ook waardevol om de diepte in te gaan en klassieke werken te bespreken, zoals de Ars Rhetorica van Aristoteles.

Daarnaast gebruiken we de literatuur om analyses van anderen te bestuderen en modellen te introduceren. Dat doen we bijvoorbeeld in dit artikel over de drieminutenregel en deze kritische bespreking van de power pose.

Alles wat we publiceren is bedoeld om jou als professional verder te helpen als spreker. Dat geldt dus ook voor onze analyses: er valt immers altijd wel een praktische les te trekken uit de wijze waarop andere mensen hun boodschap overbrengen.

Analyses: al onze content

In deze rubriek maken we kritische, constructieve analyses van Nederlandstalige sprekers die opvallen dankzij hun presentatievaardigheden. Deze keer richten we de schijnwerpers op… Sosha Duysker!

Als professional sta je voortdurend in contact met anderen. In het boek Captivate uit 2017 beschrijft Vanessa Edwards welke technieken daarbij van pas kunnen komen.

Als spreker is het cruciaal om je van de kracht van taal bewust te zijn, zodat je tijdens presentaties je woorden als wapens kunt gebruiken.

In deze rubriek maken we kritische, constructieve analyses van Nederlandstalige sprekers die opvallen dankzij hun presentatievaardigheden. Deze keer richten we de schijnwerpers op… Raki Ap!

Wil jij leren spreken als TED? Doorgaans volgen TED-talks een strak stramien: iemand vertelt een persoonlijk verhaal van ongeveer twintig minuten over een specifiek onderwerp.

Beïnvloeden met emoties (2015) is een essaybundel over de rol van emotie als overtuigingsmiddel in onze samenleving. Wij bespreken de belangrijkste lessen uit deze bundel.

Er zijn geen berichten meer.

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×