De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo onder invloed van digitalisering, vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Organisaties zijn voortdurend in beweging om toekomstbestendig te blijven. Een gevolg is dat rollen op de werkvloer veranderen en nieuwe kernvaardigheden vereisen. Professionals moeten zich dan ook blijven ontwikkelen om hun functie succesvol te vervullen.

Je ontvangt altijd binnen 24 uur een reactie.

ROLBEWUST PROFILEREN OP DE WERKVLOER

In veel sectoren is de veranderende rol van professionals al zichtbaar. Stafafdelingen zoals HR, Finance en Legal worden geacht een businesspartner te zijn. Van deze afdelingen wordt verwacht dat ze proactief meedenken met de business en meer dan ooit hun toegevoegde waarde zichtbaar maken. In toenemende mate moeten de stafmedewerkers zich dus bewust zijn van wat er van hen gevraagd wordt en de skills ontwikkelen om hun rol succesvol in te vullen.

Hoewel deze veranderende rol kansen biedt voor afdelingen om zich sterker te positioneren in hun organisatie, brengt dit ook veel uitdagingen met zich mee. Niet alleen moeten stafmedewerkers en hun stakeholders op een andere manier gaan samenwerken, ook moeten stafmedewerkers de kennis en vaardigheden hebben om zichzelf te profileren als businesspartner. Ze moeten onder andere inzicht hebben in hun organisatie, de veranderende omgeving en hun rol daarbinnen. Wie zijn hun klanten en hoe voeg je waarde toe aan deze klanten?

WIJ HELPEN JOU JEZELF BEWUST TE PROFILEREN

Onze cursussen rondom rolbewust profileren bestaan uit vier trainingen van een dagdeel. We hebben niet alleen kennis in huis over financials en bedrijfsjurist, maar ook over bedrijfsmedewerkers en informatiemedewerkers.

Overigens hanteren we een maatwerkgarantie: we stemmen ons aanbod graag af op jou en je team. Sluit geen van onze cursussen precies aan op jullie behoeften? Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Bedrijfsjuristen ontwikkelen zich in bedrijven meer en meer als business partner. Tijdens deze cursus leer jij jezelf rolbewust profileren als bedrijfsjurist.
In veel bedrijven gaan financials een steeds strategischer rol spelen. Tijdens deze cursus leren jij en je collega’s hoe je die rol succesvol invult.
De rol van de beleidsmedewerker verandert. Tijdens deze cursus leren jij en je collega’s hoe je die rol strategisch, succesvol en overtuigend invult.

WIJ DELEN GRATIS KENNIS OVER ROLBEWUST PROFILEREN

Profileren is belangrijk voor professionals. Wanneer je jezelf op een positieve manier laat zien en horen binnen je organisatie, dan weten anderen beter waar je voor staat en wat jouw toegevoegde waarde is. Hierdoor word je actiever betrokken bij vraagstukken binnen je organisatie en zal je bijdrage groter en waardevoller zijn.  

Om jezelf rolbewust te profileren, moet je er dus werk maken om jezelf te laten zien. Raadpleeg dit artikel om daar meer over te weten te komen.

DRIE ADVIEZEN OVER ROLBEWUST PROFILEREN

Hieronder geven we drie adviezen over rolbewust profileren.

1. KRIJG JE PROFIEL SCHERP

Een belangrijke eerste stap is om helder te krijgen waar je nu staat: een nulmeting. Je kunt je profiel scherp krijgen door jezelf een aantal vragen te stellen. Wat is mijn rol binnen mijn organisatie? Welke toegevoegde waarde lever ik? Welke kwaliteiten moet ik in specifieke situaties laten zien? Hoe profileer ik me binnen en buiten mijn organisatie? Wat gaat hierin goed en wat belemmert me?

2. MAAK EEN PLAN

Als je je profiel scherp hebt, dan maak je een plan om jezelf te profileren binnen en buiten je organisatie. Begin met het beschrijven van wat je wilt bereiken vanuit je rol. Vervolgens beschrijf je in welke situaties profilering je kan helpen om je doelen te realiseren. Als laatste beschrijf je het concrete gedrag waarmee je jouw toegevoegde waarde zichtbaar gaat maken. Het is ook belangrijk een ontwikkelplan te maken:  op welke punten moet je jezelf nog ontwikkelen om je rol succesvoller in te vullen.

3. PROFILEER JEZELF BEWUST

Je succes valt of staat met de acties die je uitvoert. Om een positieve indruk te maken is het belangrijk te laten zien dat je betrokken bent bij je organisatie en dat anderen zien wat je doet en voor hen kunt betekenen. Dit beeld kun je positief beïnvloeden door je kennis, mening en ideeën te delen. Ook kun je digitale mogelijkheden benutten, bijvoorbeeld door een kennisclip op te nemen of visual te maken.

ROLBEWUST PROFILEREN: HOE KUNNEN WIJ JULLIE HELPEN?

Willen jij en je collega’s overtuigender je rol pakken en jezelf krachtiger laten zien op de werkvloer? Met deze adviezen helpen we je een eindje op weg. De grote uitdaging is om jezelf te blijven ontwikkelen in je rol. De Presenteerschool kan jullie hierbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

×