INCOMPANYCURSUS

4 DAGDELEN

€ 1500,- PER DAGDEEL

MAX. 8 DEELNEMERS

  • Verwerk beïnvloedingstechnieken in de structuur van je filmpje
  • Creëer een gevoel van verlangen bij je doelgroep
  • Presenteer inspirerend en enthousiasmerend voor de camera

Een promofilmpje is in veel situaties een effectief middel om je doelgroep in beweging te krijgen. Tijdens deze incompanycursus leren jij en je collega’s om promofilmpjes te presenteren waarmee je de kijker tot actie aanspoort. Neem contact op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.

CONTACT OPNEMEN

Wij reageren altijd binnen 24 uur!

PROMOFILMPJES PRESENTEREN

Het promofilmpje is een bijzonder soort video. Je maakt zo’n filmpje altijd met twee bedoelingen. De aanleiding is altijd omdat je iets onder de aandacht wilt brengen, maar het eigenlijke doel is om een effect bij de kijker te bewerkstelligen. Je wilt je doelgroep aansporen tot actie. Het filmpje is dus pas geslaagd als de kijker na afloop in beweging komt.

Het is een hels karwei om een effectief promofilmpje te maken. Dat komt doordat niet zozeer de inhoud van je video, maar de beleving van je doelgroep centraal staat. Alleen als je het beoogde effect teweegbrengt bij de kijker, kun je stellen dat je promofilmpje het doel heeft bereikt. 

WAAROM DEZE CURSUS?

Deze incompanycursus is bedoeld voor professionals die hun boodschap helder en geloofwaardig willen overbrengen op anderen. Ze krijgen tools en technieken aangereikt om een presentatie slim voor te bereiden, strak te structureren en ontspannen te geven.

RESULTATEN NA DE CURSUS

  • Je weet hoe je een promofilmpje voorbereidt en opbouwt
  • Je weet hoe je adequaat de aandacht trekt van je doelgroep
  • Je kunt identificatie en verlangen opwekken bij de kijker
  • Je kunt op een enthousiasmerende manier presenteren voor de camera

NEEM CONTACT OP

Tijdens de incompanycursus Promofilmpjes Presenteren leren jij en je collega’s in vier trainingen om een video op te nemen waarmee je de kijker inspireert, enthousiasmeert en aanspoort tot actie. Neem contact op om te bespreken hoe we jullie kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

BESCHRIJVING

Promofilmpjes Presenteren is een incompanycursus die bestaat uit vier trainingen van één dagdeel. We gaan in op de voorbereiding en structuur, op beïnvloedingstechnieken en op presentatietechnieken voor de camera.

De Presenteerschool biedt een maatwerkgarantie. We stemmen de cursus af op de behoeften van jouw team. Van tevoren voeren we met alle deelnemers een intakegesprek om de ervaringen en behoeften in kaart te brengen. Verder verzoeken we jullie om casuïstiek in te brengen, waarop we de theorie en de oefeningen kunnen toespitsen.

Ons cursusmateriaal is weldoordacht, didactisch verantwoord en praktisch toepasbaar. Wij vinden het belangrijk dat het materiaal breed gedragen wordt door jou en je team én dat jullie het in de praktijk kunnen brengen. Daarom bestaat elke training uit een combinatie van theorie, discussie en toepassing. Op die manier behalen jullie het maximale resultaat uit deze cursus.

GLOBALE OPZET

TRAINING 1: VOORBEREIDEN
We maken kennis, doen een warming-up en bespreken de opzet van de cursus. Daarna gaan we in tweetallen uiteen om een pitch op te nemen met je smartphone. Tijdens een plenaire feedbackronde bekijken en becommentariëren we elkaars pitches. Tot slot maak je een plan om jezelf te ontwikkelen als spreker voor een camera.

TRAINING 2: STRUCTUREREN
We beginnen met een improvisatie-oefening. Daarna bespreken we het belang van structuur, waarna we ingaan op het AIDA-model en de vier P’s. Je bereidt op basis daarvan versie 1 voor van een promofilmpje van maximaal twee minuten. Je draagt het script voor en verwerkt het commentaar.

TRAINING 3: BEÏNVLOEDEN
We blikken tijdens de warming-up terug op training 1 en 2. Vervolgens kijk je in tweetallen kritisch naar het promofilmpje dat je tijdens training 2 hebt voorbereid. Je beantwoordt de vraag hoe je een verlangen kunt opwekken bij je doelgroep. Je bedenkt hoe je de inhoud aantrekkelijk kunt maken voor de kijker. Dan bespreken we welke beïnvloedingstechnieken je kunt toepassen, zoals storytelling en het gebruik van beeld. Je gaat aan de slag met de eindversie van je script, waarbij je deze kennis toepast.

TRAINING 4: PRESENTEREN
Het doel van dit dagdeel is dat je een aantrekkelijke en boeiende presentatie kunt geven voor de camera. Je presenteert tweemaal het promofilmpje dat je uitgewerkt hebt – één keer in een groepje en één keer plenair. Je ontvangt feedback op beide filmpjes. Tot slot maak je een plan om in de toekomst je presentatievaardigheden voor de camera te onderhouden.

SPECIAAL VOOR PROFESSIONALS DIE ANDEREN IN BEWEGING WILLEN KRIJGEN

Deze incompanycursus is ontwikkeld voor professionals die regelmatig groepen in beweging proberen te krijgen. Werk je in een team? Volg de cursus dan samen met je collega’s, zodat jullie een herkenbare boodschap en stijl kunnen ontwikkelen.

Heeft jouw team speciale behoeften? Missen jullie een onderwerp of willen jullie maar een deel van de cursus volgen? Wij stellen een speciaal pakket voor jullie samen.

ONLINE CURSUS

Willen jullie deze cursus online volgen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

NEEM CONTACT OP

PERSOONLIJKE BEGELEIDING?

Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Dan stellen we in overleg een individueel coachingstraject voor je samen.

NEEM CONTACT OP

SPECIFICATIE

TRAINING EN BEGELEIDING
De cursusprijs is opgebouwd uit twee delen: (1) vier trainingen van één dagdeel en (2) een individueel begeleidingstraject. De afzonderlijke trainingen kosten € 1250,- en de persoonlijke begeleiding kost in totaal € 1.000,-. De prijzen zijn exclusief btw.

CURSUSMATERIAAL
Het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.

ALLES OP EEN RIJ

PRIJSOPBOUW
1. Vier trainingen van één dagdeel: € 5.000,-
2. Individuele begeleiding: € 1000,-
3. Cursusmateriaal: € 0,-

Totaal: € 6000,- exclusief btw

BETAALWIJZE
Voorafgaand aan de cursus versturen we de factuur. Die moet binnen 30 dagen voldaan worden.

PROMOFILMPJES PRESENTEREN OM JE DOELGROEP IN BEWEGING TE KRIJGEN

Er zijn veel overeenkomsten tussen een pitch en een promovideo. Ze draaien er allebei om dat je een verlangen wilt opwekken bij je doelgroep. Of je nu een event wilt promoten, een boek wilt aanprijzen of jezelf als werkgever aan sollicitanten wilt presenteren: de ontvanger moet de aandrang voelen om in actie te komen.

Met een promofilmpje wakker je het verlangen aan om ergens bij te horen, de neiging om contact op te nemen of de angst om iets te missen. Die angst wordt fear of missing out genoemd, oftewel fomo. Als het je lukt om met een promofilmpje een dergelijke ervaring op te wekken bij de kijker, is de kans groot dat je het resultaat bereikt dat je voor ogen hebt.

PROMOFILMPJES OM TE INSPIREREN EN ENTHOUSIASMEREN

Hieronder leggen wij uit welke stappen je kunt zetten om effectieve promofilmpjes te presenteren.

VOLG DE AIDA-STRUCTUUR

De AIDA-structuur is een bekende pitchstructuur die je kunt gebruiken om promofilmpjes te presenteren. De letters staan voor attention, interest, desire en action. Je trekt de aandacht van de kijker, wekt diens interesse op en wakkert een verlangen aan. Tot slot roep je op tot actie. De effectiviteit van deze structuur schuilt erin dat je in elke fase het contact met de ontvanger verdiept. Je brengt de kijker in de stemming voordat je duidelijk maakt wat je van hem of haar wilt, waarmee je de kans vergroot dat hij of zij op dat moment positief reageert.

NEEM DE TIJD OM HET VERLANGEN OP TE WEKKEN

De AIDA-structuur draait om het verlangen dat je opwekt om in beweging te komen. De call-to-action mag dus kort en bondig zijn. Dat geldt ook voor de manier waarop je de aandacht trekt, maar niet voor de kern. Die is bedoeld om interesse op te wekken en een diep verlangen aan te wakkeren. Daar is tijd voor nodig: eerst moeten de kijkers zich identificeren met het verhaal dat je vertelt. Daarna moeten ze het gevoel hebben dat hun leven niet compleet is zonder datgene wat jij ze te bieden hebt. Pas als je dat gevoel hebt opgeroepen, is de tijd rijp om de kijker op te roepen tot actie.

ZO KORT MOGELIJK, MAAR NIET KORTER

Het gaat er bij presentaties niet om dat je de eindstreep haalt, maar dat je de ontvanger geboeid houdt. Dat geldt ook voor promofilmpjes. Het is goed dat je de informatie kort en krachtig overbrengt, maar de kijker moet wel de kans krijgen om zich tot jou en je verhaal te verhouden. Je wilt een spanningsboog creëren die de kijker in z’n greep houdt. Staar je dus niet blind op de tijd. Vraag jezelf liever af wat je kunt doen om je boodschap nog aantrekkelijker te verpakken voor de kijker.

PROMOFILMPJES PRESENTEREN: HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Willen jij en je collega’s promofilmpjes presenteren waarmee je de doelgroep in beweging krijgt? De bovenstaande tips komen daarbij van pas. Er is echter tijd, geduld en toewijding voor nodig om je boodschap inspirerend en enthousiasmerende over te kunnen brengen. De Presenteerschool kan jullie daarbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Wij reageren altijd binnen 24 uur.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

De Presenteerschool helpt je graag je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van trainingen en coachingstrajecten.

Verder delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft, bijvoorbeeld op ons blog en ons YouTubekanaal.

JOUW PROFESSIONELE LEERSCHOOL

ONZE FILOSOFIE

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je beter in staat bent jezelf als professional te profileren en je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

DE PRESENTEERSCHOOL WERKT MET BEVLOGEN EN COMPETENTE TRAINERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.