Als moderne professional presenteer je de hele dag. Soms houd je een praatje voor een groep, in andere situaties presenteer je jezelf aan stakeholders en op weer andere momenten bespreek je voor de webcam de stand van zaken met je team. Wil jij je jezelf ontwikkelen als spreker? Met onze presentatietrainingen leren we jou en je collega’s jullie boodschap effectief over te brengen.

Je ontvangt altijd binnen 24 uur een reactie.

Presentatietrainingen op maat

Voor veel professionals is presenteren wel een kernvaardigheid, maar geen kernactiviteit. De waarde van presentatietrainingen is dan ook niet te onderschatten: om je boodschap elke dag opnieuw helder over te brengen, moet je de messen geslepen houden. Zo’n training heeft pas zin als iedereen met zijn of haar leervraag aan de slag kan.

Daarom bieden wij een maatwerkgarantie: we snijden ons aanbod gegarandeerd toe op de behoeften van jou en je collega’s.

We beginnen elke cursus met een intake om de persoonlijke doelen te bespreken. Jullie kunnen ook zelf input leveren. Willen jullie bijvoorbeeld casussen inbrengen? Extra aandacht besteden aan specifieke vaardigheden? Grondig voorbereid worden op een speciale gelegenheid? Laat het ons weten! Dan brengen wij de wensen in kaart en richten ons aanbod erop in.

VOLG ONZE PRESENTATIETRAININGEN

De Presenteerschool geeft presentatietrainingen om jou en je collega’s te helpen jullie impact te vergroten. Dat doen we op drie vlakken: zakelijk presenteren, jezelf presenteren en online presenteren.

In onze kenniseconomie behoort zakelijk presenteren tot de kernactiviteiten van veel professionals. Of het nu gaat om keynotes, inspiratiesessies of kennislunches: de kans is groot dat je regelmatig je boodschap over moet brengen op anderen. Wij verzorgen verschillende presentatietrainingen die in het teken staan van zakelijk presenteren. We helpen je om je presentaties effectief voor te bereiden, overtuigingstechnieken toe te passen en je toehoorders mee te krijgen.
Je zakelijke succes wordt voor een groot deel bepaald door hoe je overkomt op anderen. Je wilt jezelf presenteren op een manier die bij je past én die anderen gunstig stemt. Het is afhankelijk van de situatie welke technieken je daarvoor moet toepassen. Soms is het belangrijk om assertief te zijn, soms wil je jezelf juist coöperatief opstellen en soms wil je de ander ervan bewustmaken dat je überhaupt een rol van betekenis kan spelen. Wij helpen je om jezelf te analyseren, om je communicatiestijl af te stemmen op de ander en om je kwaliteiten als professional te benutten.
Tegenwoordig speelt onze zakelijke communicatie zich voor een groot deel online af. We ontmoeten elkaar tijdens videogesprekken, we werken met elkaar samen via een digitale omgeving en we voeren zelfs hele projecten uit zonder elkaar in het echt te ontmoeten. Des te belangrijker is het om je boodschap op afstand helder en overtuigend over te kunnen brengen. Wij helpen je om op een heldere en aantrekkelijke manier te spreken voor de webcam, om interactie te creëren met je toehoorders en om activerende meetings te faciliteren.

GRATIS KENNIS OVER PRESENTEREN

In veel zakelijke situaties zijn presentaties aan de orde van de dag. We wisselen kennis uit, we briefen elkaar en we proberen deals binnen te halen. Daarnaast zijn we voortdurend bezig onszelf te presenteren. We proberen onze gesprekspartners te beïnvloeden, we willen sympathiek overkomen en we hopen dat onze boodschap helder overkomt. En dat alles doen we ook nog eens in een online situatie.

Bewustzijn is in al deze gevallen de sleutel tot succes. Je moet als professional weten wat je doet – en je moet ook de achterliggende gedachte kennen. Daarom is het van belang dat je nadenkt over manieren om je boodschap over te brengen en over de wijze waarop je jezelf profileert. Wij hebben de kennis in huis om je daarbij te helpen.

DRIE TIPS VOOR JOU ALS SPREKER

Hieronder vind je drie tips om je presentatievaardigheden te verbeteren.

1. BEREID JE VOOR OM HET PODIUM TE PAKKEN

Moet jij weleens een praatje houden om informatie te delen, je managers te overtuigen of je collega’s in beweging te krijgen? Tijdens onze presentatietrainingen gaan we in op alle presentatietechnieken die jou kunnen helpen je doel te bereiken. Zo gaan we in op de kracht van storytelling, bespreken we de noodzaak van een deugdelijke structuur en werken we desgewenst aan je spreekvaardigheid en stemgebruik. We beginnen steeds bij de basis: een goede voorbereiding.

2. PROFILEER JEZELF BEWUST OP DE WERKVLOER

Merk je dat je niet altijd krijgt wat je wilt? Dat je niet voldoende gehoord wordt? Of dat je vaak stroeve gesprekken voert met collega’s? Dan wordt het tijd om bewust aan de slag te gaan met je profilering als professional. Tijdens onze presentatietrainingen gaan we onder meer in op zichtbaarheidsprincipes, beïnvloedingstechnieken en personal branding. Daarbij beginnen we steeds bij het begin: jouw eigen communicatiestijl en die van je collega’s.

3. TRANSFORMEER JEZELF TOT DIGITALE SPREKER

Hoe ervaren je ook bent met zakelijke presentaties: in een online situatie moet je andere vaardigheden aanspreken om presentaties te geven. Veel professionals lopen ertegenaan dat hun woorden online minder impact hebben. Het is zaak om precies te weten hoe je daarmee om moet gaan. Tijdens onze presentatietrainingen behandelen we het hele spectrum aan vaardigheden dat de digitale spreker moet beheersen, van interactie en activatie tot aan belichting en techniek.

WELKE PRESENTATIETRAININGEN KUNNEN WIJ JULLIE GEVEN?

Willen jij en je collega’s je presentatievaardigheden verbeteren? De bovenstaande suggesties zijn bedoeld om eens na te denken over jullie presentatiestrategie. De Presenteerschool kan jullie leren jullie verhaal in elke situatie helder, doeltreffend en aantrekkelijk te vertellen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

×