Presentatievaardigheden zijn cruciaal voor professioneel succes. In veel functies moet je in staat zijn om je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen, of je dat nu voor één of 500 personen doet. Ook moet je jezelf, je project en je organisatie krachtig en overtuigend kunnen presenteren, zowel online als offline. Toch blijven de presentatievaardigheden van professionals in Nederland vaak onderbelicht.

DE SLEUTEL TOT PROFESSIONEEL SUCCES

De Presenteerschool bestaat om de Nederlandse mentaliteit ten aanzien van presenteren positief te beïnvloeden. Om dat te bereiken helpen we jou als professional je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van cursussen, trainingen en individuele trajecten. Daarnaast delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft.

Wij bekommeren ons om jouw professionele ontwikkeling, zodat jij je loopbaan een duurzame impuls kunt geven. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we vanuit drie kernwaarden.

KWALITEIT BOVEN ALLES

De Presenteerschool stelt kwaliteit boven alles. Bij de keuzes die we maken laten we ons leiden door de vraag hoe onze klanten, medewerkers en bedrijfsvoering er beter van worden. Daarnaast gaan we waar mogelijk evidence-based te werk.

JIJ STAAT CENTRAAL

Bij De Presenteerschool sta jij centraal. Of het nu gaat om een groepscursus, een workshop of een individueel traject: wij stemmen ons aanbod af op jouw behoeftes en helpen jou om je persoonlijke leerdoelen te behalen. Gegarandeerd.

WIJ STIMULEREN ONTWIKKELING

Leren is grenzen verleggen. Om je kennis uit te breiden of vaardigheden te ontwikkelen moet je vertrouwen krijgen en een prikkel ervaren. Wij creëren een klimaat waarin jij jezelf als cursist op je gemak voelt, maar ook gestimuleerd wordt om boven jezelf uit te stijgen.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

Ons aanbod berust op drie pijlers: zakelijk presenteren, jezelf presenteren en online presenteren.

ZAKELIJK PRESENTEREN

Een kennislunch, een voorlichting of een presentatie van de jaarcijfers: het is voor vrijwel iedere professional waardevol om zelfbewust te kunnen spreken voor groepen. Wij helpen jou je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen op een publiek. Klik op de afbeelding om te bekijken hoe we dat doen.

JEZELF PRESENTEREN

Als professional presenteer je jezelf voortdurend, bijvoorbeeld tijdens een-op-eengesprekken, klantmeetings en vergaderingen. Wij helpen jou jezelf krachtig en overtuigend te presenteren op de werkvloer. Klik op de afbeelding om te bekijken hoe we dat doen.

ONLINE PRESENTEREN

Online presenteren vergt andere vaardigheden dan presenteren op locatie. Dat geldt niet alleen voor calls, maar ook voor online trainingen en vergaderingen. Wij helpen jou in een online situatie activerend en aantrekkelijk te presenteren. Klik op de afbeelding om te bekijken hoe we dat doen.

WIJ ONDERSTEUNEN DE NIEUWE ECONOMIE

De Presenteerschool hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader zijn wij partner van MVO Nederland. Als partner nemen wij deel aan een beweging van ondernemers in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Wij onderschrijven die thema’s en verwerken ze waar mogelijk integraal in onze bedrijfsvoering. Daarnaast stemmen we een deel van ons aanbod af op professionals die in de nieuwe economie werkzaam zijn.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.