Presentatietraining en -coaching voor professionals
Ontvang nu een offerte op maat voor jou en je team
Presentatievaardigheden zijn cruciaal voor professioneel succes. In veel functies moet je in staat zijn om je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen – of je dat nu voor één of 500 personen doet. Ook moet je jezelf, je project en je organisatie krachtig en overtuigend kunnen presenteren, zowel online als offline. Toch blijven de presentatievaardigheden van professionals vaak onderbelicht. Bij De Presenteerschool staan ze juist centraal.

Je ontvangt altijd binnen 24 uur een reactie.

PRESENTEREN: DE SLEUTEL TOT SUCCES

De Presenteerschool bestaat om de mentaliteit ten aanzien van presenteren positief te beïnvloeden. Om dat te bereiken helpen we jou als professional je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Daarnaast delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft.

DRIE PIJLERS

Wij verzorgen presentatietrainingen en sprekerscoaching op maat. Ons aanbod berust op drie pijlers: zakelijk presenteren, jezelf presenteren en online presenteren.

EFFECTIEF SPREKEN IN HET OPENBAAR

Een kennislunch, een voorlichting of een presentatie van de jaarcijfers: het is voor vrijwel iedere professional waardevol om zelfbewust te kunnen spreken voor groepen. Wij helpen jou je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen op een publiek.

OVERTUIGEND OVERKOMEN OP DE WERKVLOER

Als professional presenteer je jezelf voortdurend, bijvoorbeeld tijdens een-op-eengesprekken, klantmeetings en vergaderingen. Wij helpen jou jezelf krachtig en overtuigend te presenteren op de werkvloer.

JE BOODSCHAP OVERBRENGEN OP AFSTAND

Online presenteren vergt andere vaardigheden dan presenteren op locatie. Dat geldt niet alleen voor calls, maar ook voor online trainingen en vergaderingen. Wij helpen jou in een online situatie activerend en aantrekkelijk te presenteren.

ONZE AANPAK

Trainingen van De Presenteerschool zijn altijd activerend van aard. De bijeenkomsten kennen een grote variatie in werkvormen. Zo houden we de groep actief en betrokken. Als cursist ben je voortdurend bezig met oefeningen, opdrachten en je eigen presentaties. Dat zorgt voor een hoge intensiteit en een grote leeropbrengst. Bovendien sluiten we onze cursussen af met een individueel voortgangsgesprek, waarin je de kans krijgt om te reflecteren op je voortgang en om je persoonlijke vraagstukken nogmaals onder de loep te nemen. 

ONZE KERNWAARDEN

Wij bekommeren ons om jouw professionele ontwikkeling, zodat jij je loopbaan een duurzame impuls kunt geven. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we vanuit drie kernwaarden.

KWALITEIT BOVEN ALLES

De Presenteerschool stelt kwaliteit boven alles. We zijn erop gebrand om jou als cursist een optimale leerervaring te geven. We bereiden onze sessies met zorg voor, reflecteren op onze performance en vragen regelmatig om feedback. Bovendien gaan we waar mogelijk evidence-based te werk.

JIJ STAAT CENTRAAL

Bij De Presenteerschool sta jij centraal. Of het nu gaat om een training met je team of een individueel coachingstraject: wij stemmen ons aanbod af op jouw behoeftes en helpen jou om je persoonlijke leerdoelen te behalen. Tijdens de sessies creëren we een klimaat waarin jij jezelf als cursist op je gemak voelt, maar ook gestimuleerd wordt om boven jezelf uit te stijgen. Leren is immers grenzen verleggen.

HET GOEDE VOORBEELD

Wij geloven in de kracht van het goede voorbeeld. De kennis en ervaring die we overbrengen op anderen, beheersen we zelf tot in de puntjes. We werken met vakmensen die onze kernwaarden onderschrijven en begrijpen welke rol ze innemen in jouw leerproces. Ze beschikken bovendien over grondige kennis van presentatievaardigheden en ruime ervaring als spreker en trainer. Maak hier kennis met onze trainers.

WIJ ONDERSTEUNEN DE NIEUWE ECONOMIE

De Presenteerschool ondersteunt de nieuwe economie.

De Presenteerschool hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom zijn wij partner van MVO Nederland. Dat is een beweging van ondernemers die de vier thema’s van de nieuwe economie onderschrijven: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Waar mogelijk verwerken we de thema’s in onze bedrijfsvoering. Verder stemmen we een deel van ons aanbod af op professionals die in de nieuwe economie werkzaam zijn.

Wij zijn onderdeel van School for Professionals

School for Professionals helpt jou jezelf als professional te ontwikkelen. Je kunt onder meer bij ons terecht om je gespreksvaardigheden, schrijfvaardigheden en didactische vaardigheden te trainen. Neem een kijkje op de websites van onze zusterlabels: De Gespreksacademie, Schrijftrainers en Centrum voor Didactiek.

×