“Het vermogen om te overtuigen met presentaties is niet langer een soft skill. Het is de fundamenteelste vaardigheid om jezelf te onderscheiden in de kenniseconomie.”

– Carmine Gallo, auteur en keynote spreker

Presentatievaardigheden zijn essentieel voor professionals in de 21ste eeuw. Volgens De Presenteerschool vormen deze skills zelfs het fundament van een succesvolle carrière. Tijdens je loopbaan moet je niet alleen jezelf kunnen presenteren, maar ook de organisatie die je vertegenwoordigt. In veel functies moet je bovendien in staat zijn om een boodschap helder en geloofwaardig over te brengen, of je dat nu voor één of 500 personen doet.

De Presenteerschool helpt professionals hun presentatievaardigheden te verbeteren. Daarnaast verspreiden we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft. Hieronder lees je wat De Presenteerschool beoogt te bereiken en op basis van welke kernwaarden de bedrijfsvoering tot stand komt.

DE SLEUTEL TOT PROFESSIONEEL SUCCES

“Presentatievaardigheden zijn de sleutel. Mensen die voor je werken vertegenwoordigen je merk. Je wilt dat zij zichzelf – en jou – op een bepaalde manier presenteren.” Dat zegt Marc Benioff, directeur van softwarebedrijf Salesforce, die naam maakte door tijdens de presentatie van een nieuw product van het podium te stappen en het publiek in te lopen. Op die manier wilde hij de toeschouwers bereiken en zijn presentatie persoonlijker maken.

Benioff staat bepaald niet alleen in zijn mening. Een opzienbarende studie uit 2012 wijst uit dat 98 procent van de werkgevers waarde hecht aan de communicatievaardigheden van hun werknemers, maar ook dat volgens liefst 91 procent van de werkgevers deze vaardigheden bij sollicitanten vaak ontbreken. Professionals moeten hun communicatievaardigheden, waaronder het vermogen om krachtige presentaties te geven, dus ontplooien en op peil houden.

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je op termijn beter in staat bent je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen op de buitenwereld. Daarbij gaan we uit van vijf kernwaarden die ten grondslag liggen aan alles wat we doen. Hieronder lees je wat deze waarden inhouden.

DE VIJF KERNWAARDEN
KWALITEIT BOVEN ALLES

De Presenteerschool stelt kwaliteit boven alles. Bij de keuzes die we maken laten we ons altijd leiden door de vraag hoe onze klanten, medewerkers en bedrijfsvoering er beter van worden. Daarnaast is het aanbod van De Presenteerschool evidence-based. We baseren onze kennis waar nodig op gedegen onderzoek en zijn transparant in de bronnen die we raadplegen.

JIJ STAAT CENTRAAL

Bij De Presenteerschool sta jij centraal. Het maakt niet uit hoe lastig je het vindt of hoeveel ervaring je al hebt: bij ons draait alles om jouw presentatievaardigheden. Of het nu gaat om een coachingstraject, een tweedaagse workshop of een volwaardige presenteeropleiding: wij stemmen ons aanbod af op jouw niveau en helpen je om je persoonlijke leerdoelen te behalen.

EEN OPTIMAAL LEERKLIMAAT

Leren wil zeggen dat je bestaande grenzen verlegt. Dat geldt zowel voor kennisuitbreiding als voor vaardigheidsontwikkeling. Om je grenzen te kunnen verleggen moet je enerzijds vertrouwen krijgen en anderzijds een prikkel ervaren. Daarom doen wij er alles aan om een klimaat te creëren waarin jij jezelf als cursist op je gemak voelt maar ook gestimuleerd wordt om boven jezelf uit te stijgen.

HET GOEDE VOORBEELD

Mensen leren onder meer door elkaar te imiteren. De Presenteerschool speelt daarop in door jou als cursist het goede voorbeeld te geven. Door te kijken naar de trainer weet je wat er van je wordt verwacht en wat je moet doen om jezelf de benodigde vaardigheden eigen te maken. Dit is een vorm van social learning, waarbij leerprocessen niet alleen door begrip, maar ook door de omgeving en door gedrag tot stand komen.

FOUTEN DURVEN MAKEN

De Presenteerschool gelooft niet dat je van andermans fouten leert. Door het goede voorbeeld te geven leggen we de lat hoog. We stimuleren jou om dat niveau te overtreffen, zodat jij geprikkeld wordt om je grenzen te verleggen. Als je dat doet, ga je onvermijdelijk in de fout – en dat is precies de bedoeling. Van je eigen fouten leer je namelijk wél. Als je dit proces met volle overgave omarmt, ben jij in staat een hoger niveau te bereiken.

NEEM CONTACT OP MET DE PRESENTEERSCHOOL

Zo helpt De Presenteerschool jou je presentatievaardigheden te verbeteren, zodat je op termijn beter in staat bent je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

Geïnteresseerd geraakt? Bekijk ons aanbod of neem contact op.