INCOMPANYCURSUS

2 DAGDELEN

€ 1250,- PER DAGDEEL

MAX. 8 DEELNEMERS

  • Stem als team je vergaderingen af op de online situatie
  • Maak je online vergaderingen interactief en activerend
  • Presenteer helder en aantrekkelijk voor een webcam

Vergaderen in een online situatie vereist een andere benadering dan in een reguliere situatie. Tijdens deze incompanycursus krijgen jij en je team de tools om jullie online vergaderingen naar een hoger niveau te tillen. Neem contact op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.

CONTACT OPNEMEN

Wij reageren altijd binnen 24 uur!

ONLINE VERGADEREN

Sinds de coronacrisis is online communiceren niet meer weg te denken uit ons professionele leven. Veel teams hebben moeite om online effectief te vergaderen. De deelnemers vinden het lastig om contact te maken, slagen er niet in om interactie te creëren en vinden het onprettig om voor de webcam te spreken. Ze merken dat de kwaliteit van de vergaderingen erop achteruitgaat. Toch kun je ook online effectieve vergaderingen houden.

WAAROM DEZE CURSUS?

Deze incompanycursus gaat uit van de gedachte dat online vergaderingen een andere benadering vergen dan fysieke overleggen. Om de gewenste kwaliteit te behalen moeten online vergaderingen anders worden opgezet, moet de voorzitter nieuwe vaardigheden aanspreken en moeten de deelnemers een andere rol vervullen.

RESULTATEN NA DE CURSUS

  • Je weet hoe je een vergadering organiseert in een online situatie
  • Je weet hoe je als team een resultaatgerichte vergadering inricht
  • Je weet hoe je jezelf constructief opstelt en zelfverzekerd online presenteert
  • Je kent verschillende interactieve tools en activerende werkvormen

NEEM CONTACT OP

Tijdens de incompanycursus Online Vergaderen leren jij en je collega’s in twee trainingen hoe jullie je online vergaderingen kunnen verbeteren. Neem contact op om te bespreken hoe we jullie kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

BESCHRIJVING

Online Vergaderen is een incompanycursus die bestaat uit twee trainingen van één dagdeel. We behandelen de belangrijkste problemen die teams ervaren tijdens online vergaderingen: de benadering van online vergaderen, de interactie en rolverdeling en de online presentatievaardigheden van de deelnemers.

De Presenteerschool biedt een maatwerkgarantie. We stemmen de cursus af op de behoeften van jouw team. Van tevoren vindt er een intake plaats om kennis te maken, jullie ervaringen met online vergaderen in kaart te brengen en de leerdoelen te specificeren. Verder verzoeken we jullie om eigen casuïstiek in te brengen, waar we de theorie op kunnen toespitsen.

Ons cursusmateriaal is weldoordacht, didactisch verantwoord en praktisch toepasbaar. Wij vinden het belangrijk dat het materiaal breed gedragen wordt door jou en je team én dat jullie het in de praktijk kunnen brengen. Daarom bestaat elke training uit een combinatie van theorie, discussie en toepassing. Op die manier behalen jullie het maximale resultaat uit deze cursus.

GLOBALE OPZET

TRAINING 1: DE ONLINE VERGADERING
We maken kennis en spreken de wederzijdse verwachtingen uit. Dan behandelen we de ingebrachte casuïstiek en introduceren we het ROV-model voor resultaatgerichte online vergaderingen. Dan voeren we een discussie over de rol van de deelnemers in een online vergadering. Na de pauze bereid je in een groepje een online vergadering voor op basis van het model. We sluiten af met een plenaire vergaderoefening.

TRAINING 2: INTERACTIE EN PRESENTATIE
We blikken terug op de vorige training. Dan behandelen we enkele activerende werkvormen en digitale tools om interactie te creëren. Ook bespreken we een aantal manieren om jezelf als constructieve deelnemer krachtig en overtuigend te presenteren. Na de pauze doe je in een groepje een vergaderoefening met de nadruk op interactie en presentatievaardigheden. We sluiten af met een vooruitblik, waarin de vraag centraal staat hoe jullie het geleerde in de praktijk gaan brengen.

SPECIAAL VOOR TEAMS DIE ONLINE VERGADEREN

Deze online cursus is ontwikkeld voor teams die regelmatig online vergaderen. Heeft jouw team speciale behoeften? Missen jullie een onderwerp of willen jullie slechts een deel van de cursus volgen? Wij stellen een speciaal pakket voor jullie samen.

CURSUS OP LOCATIE?

Deze cursus is ingericht als een online traject. Wil je deze cursus in een andere vorm volgen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

NEEM CONTACT OP

SPECIFICATIE

TRAINING
De cursus is opgebouwd uit twee trainingen van één dagdeel. De afzonderlijke trainingen kosten € 1250,-. De prijs is exclusief btw.

CURSUSMATERIAAL
Het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.

ALLES OP EEN RIJ

OPBOUW
1. Twee trainingen van één dagdeel: € 2.500,-
2. Cursusmateriaal: € 0,-

Totaal: € 2500,- exclusief btw

BETAALWIJZE
Voorafgaand aan de cursus versturen we de factuur. Die moet binnen 30 dagen voldaan worden.

ONLINE VERGADEREN: EFFECTIEF SAMENWERKEN OP AFSTAND

Online vergaderen is een essentieel onderdeel van ons professionele leven. Het heeft veel voordelen om op afstand te overleggen: je hoeft niet meer fysiek samen te komen om de week af te trappen of praktische knopen door te hakken. Toch is het verre van eenvoudig om effectief te vergaderen op afstand.

Als je virtueel samenkomt met je collega’s is het essentieel om doelgericht te werk te gaan. Onze vier principes voor online vergaderen komen daarbij van pas. Je moet de vergadering grondig voorbereiden, strak begeleiden en interactief vormgeven. Ook is het, net als tijdens fysieke bijeenkomsten, cruciaal om doeltreffend te communiceren.

Hieronder leggen wij uit hoe je online effectief kunt vergaderen.

PRINCIPE 1: VOLG SPELREGELS

Wil je effectief online vergaderen? Dan is het van essentieel belang om spelregels vast te leggen. Die regels zijn zo belangrijk dat ze op zichzelf een vergadering waard zijn. Je kunt aandacht besteden aan de tijd per onderwerp, de interactie en de omgang met emoties. Ook is het verstandig om de samenstelling van je team in ogenschouw te nemen: krijgt iedereen voldoende ruimte om zijn of haar bijdrage te leveren?

PRINCIPE 2: FOCUS, FOCUS, FOCUS

Vergaderingen gedijen per definitie bij focus. Online vergaderen gedijt bij radicale focus. Maak de onderwerpen klein, wees concreet en houd de bespreking kort. Ook moet het doel van ieder onderdeel helder zijn. Komen er persoonlijke, emotioneel beladen onderwerpen ter sprake? Verplaats ze naar een fysieke vergadering.

PRINCIPE 3: STIMULEER INTERACTIE

Interactie is onmisbaar om op afstand betrokkenheid te creëren en te behouden. Teams die regelmatig online vergaderen doen er dan ook goed aan om standaard tijd in te ruimen voor interactie. Dat kun je bijvoorbeeld doen door vragen te stellen, activerende werkvormen te gebruiken en tools voor interactie in te zetten.

PRINCIPE 4: COMMUNICEER DOELTREFFEND

Effectief communiceren is de sleutel tot vruchtbaar online vergaderen. Je zou iemand kunnen aanwijzen die het gesprek in goede banen leidt, bijvoorbeeld door na iedere inbreng een korte samenvatting te geven en bij onduidelijkheid door te vragen. Ook helpt het om jezelf als deelnemer en als team bewust te zijn van communicatiestijlen, communicatieniveaus en beïnvloedingstechnieken.

ONLINE VERGADEREN: HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Willen jij en je collega’s de effectiviteit van jullie online vergaderingen vergroten? Door deze principes te lezen heb je een nuttige eerste stap gezet. Het kost echter tijd en moeite om de principes op een constructieve manier consequent toe te passen. De Presenteerschool kan jullie daarbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Wij reageren altijd binnen 24 uur.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

De Presenteerschool helpt je graag je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van trainingen en advies.

Verder delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft, bijvoorbeeld op ons blog en ons YouTubekanaal.

JOUW PROFESSIONELE LEERSCHOOL

ONZE FILOSOFIE

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je beter in staat bent jezelf als professional te profileren en je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

DE PRESENTEERSCHOOL WERKT MET BEVLOGEN EN COMPETENTE TRAINERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.