INCOMPANYCURSUS

4 DAGDELEN

€ 1500,- PER DAGDEEL

MAX. 8 DEELNEMERS

  • Leer interactief en activerend online lesgeven
  • Pas je lesmateriaal aan op digitaal onderwijs
  • Presenteer helder en aantrekkelijk voor een webcam

Online lesgeven vereist een andere benadering dan regulier lesgeven. Tijdens deze incompanycursus krijgen jij en je team de tools om jullie digitale aanbod naar een hoger niveau te tillen. Neem contact op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.

CONTACT OPNEMEN

Wij reageren altijd binnen 24 uur!

DE DIGITALE DOCENT

In het beroepsonderwijs was de digitalisering al jaren in opkomst. Sinds de coronacrisis heeft digitaal onderwijs een vlucht genomen. De verwachting is dat het niet meer verdwijnt.

Veel docenten hebben moeite om in de digitalisering van het onderwijs mee te gaan. Ze vinden het onprettig om voor de webcam les te geven, ze slagen er niet in om interactie te creëren en ze merken dat de kwaliteit van de colleges erop achteruitgaat. Toch kan het digitale aspect een waardevolle toevoeging zijn.

WAAROM DEZE CURSUS?

Deze incompanycursus gaat uit van de gedachte dat digitaal onderwijs een andere benadering vergt dan regulier onderwijs. Om de gewenste kwaliteit te behalen moeten colleges slimmer worden opgezet, docenten nieuwe vaardigheden aanspreken en studenten een andere rol vervullen.

RESULTATEN NA DE CURSUS

  • Je weet hoe je lesmateriaal aanpast op digitaal onderwijs
  • Je weet hoe je op een doeltreffende manier interactie creëert
  • Je weet hoe je studenten een andere rol geeft in het onderwijs
  • Je weet hoe je zelfverzekerd online presenteert voor een webcam

NEEM CONTACT OP

Tijdens de incompanycursus De Digitale Docent leren jij en je collega’s in vier trainingen hoe jullie het digitale onderwijs kunnen verbeteren. Neem contact op om te bespreken hoe we jullie kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

BESCHRIJVING

De Digitale Docent is een incompanycursus die bestaat uit vier trainingen van één dagdeel. We behandelen de belangrijkste problemen die docenten ervaren als ze online moeten lesgeven: de didactische benadering van digitaal onderwijs, de interactie met studenten en het presenteren voor een webcam.

De Presenteerschool biedt een maatwerkgarantie. We stemmen de cursus af op de behoeften van jouw team. Van tevoren ontvangen jij en je teamleden een intakeformulier. Daarop delen jullie je ervaringen met digitaal onderwijs, vertellen jullie in welke online omgeving jullie werken en welke tools jullie gebruiken. Verder verzoeken we jullie om eigen casuïstiek in te brengen, waar we de theorie op kunnen toespitsen.

Ons cursusmateriaal is weldoordacht, didactisch verantwoord en praktisch toepasbaar. Wij vinden het belangrijk dat het materiaal breed gedragen wordt door jou en je team én dat jullie het in de praktijk kunnen brengen. Daarom bestaat elke training uit een combinatie van theorie, discussie en toepassing. Op die manier behalen jullie het maximale resultaat uit deze cursus.

GLOBALE OPZET

TRAINING 1: ONLINE LESGEVEN
We maken kennis, bespreken de intakeformulieren en spreken de wederzijdse verwachtingen uit. Daarna behandelen we de ingebrachte casuïstiek en introduceren we het stappenplan om digitaal onderwijs in te richten. Tot slot doen we een presentatie-oefening voor de webcam.

TRAINING 2: DIGITAAL INTERACTIE CREËREN
We blikken terug op de vorige training en bespreken je persoonlijke voortgang. Daarna behandelen we tools om interactie te creëren met de studenten. We gaan in op de voor- en nadelen en doen suggesties om deze tools inventief te verwerken in het lesmateriaal. We sluiten af met een presentatie-oefening voor de webcam.

TRAINING 3: DE ROL VAN DE STUDENT
We blikken terug op de vorige training en bespreken de actualiteiten. Dan voeren we een discussie over de rol van de student in online onderwijs. Ook behandelen we effectieve manieren om de student te activeren. Aan het eind doen we een presentatie-oefening voor de webcam.

TRAINING 4: PRESENTEREN VOOR DE WEBCAM
We blikken terug op de vorige training en bespreken de actualiteiten. Vervolgens gaan we meermaals oefenen met presenteren voor de webcam. We sluiten af met een vooruitblik, waarin de vraag centraal staat hoe jullie het geleerde in de praktijk gaan brengen.

SPECIAAL VOOR TEAMS IN HET BEROEPSONDERWIJS

Deze incompanycursus is ontwikkeld voor teams in het beroepsonderwijs. Online lesgeven vergt een andere manier van denken dan regulier lesgeven. Het didactische model moet dan ook door alle teamleden onderschreven worden.

Heeft jouw team speciale behoeften? Missen jullie een onderwerp of willen jullie maar een deel van de cursus volgen? Wij stellen een speciaal pakket voor jullie samen.

ONLINE CURSUS

Willen jullie deze cursus online volgen? Dat kan! Hoewel De digitale docent is ingericht als incompanycursus, begrijpen we dat deze turbulente tijden vragen om flexibiliteit. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

NEEM CONTACT OP

PERSOONLIJKE BEGELEIDING?

Heb je toch behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het online lesgeven? Dan kunnen we een individueel coachingstraject voor je samenstellen.

NEEM CONTACT OP

SPECIFICATIE

TRAINING EN BEGELEIDING
De cursusprijs is opgebouwd uit twee delen: (1) vier trainingen van één dagdeel en (2) een individueel begeleidingstraject. De afzonderlijke trainingen kosten € 1250,- en de persoonlijke begeleiding kost in totaal € 1.000,-. De prijzen zijn exclusief btw.

CURSUSMATERIAAL
Het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.

ALLES OP EEN RIJ

PRIJSOPBOUW
1. Vier trainingen van één dagdeel: € 5.000,-
2. Individuele begeleiding: € 1000,-
3. Cursusmateriaal: € 0,-

Totaal: € 6000,- exclusief btw

BETAALWIJZE
Voorafgaand aan de cursus versturen we de factuur. Die moet binnen 30 dagen voldaan worden.

EFFECTIEVER ONLINE LESGEVEN

Het docentschap is een prachtig vak. Je draagt bij direct aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Als docent je moet je goed kunnen presenteren voor de klas, zodat je de groep ontvankelijk maakt voor de kennis die je wilt overbrengen. In een online situatie is het minstens zo belangrijk, maar ook een stuk moeilijk om de lesstof effectief te presenteren.

Docenten die regelmatig online lesgeven doen er goed aan om hun lessen activerend en interactief op te bouwen. Je kunt daarbij vier fases doorlopen: activatie, theorie, toepassing en reflectie. Zo zorg je ervoor dat je leerlingen of studenten ontvankelijk zijn voor de kennis die je wil overdragen, het inzicht dat je ze wil meegeven en de vaardigheden die je wil aanleren.

ONLINE LESGEVEN: TRANSFORMEER JEZELF TOT DIGITALE DOCENT

Hieronder leggen wij uit hoe je activerend en interactief online kunt lesgeven.

FASE 1: ACTIVATIE

Tijdens deze eerste fase wil je de voorkennis van je leerlingen of studenten activeren. Dat kun je doen door vragen te stellen, door stellingen te poneren of door een quiz af te nemen. Deze fase verloopt succesvol als je twee doelstellingen bereikt: de deelnemers hebben nagedacht over het centrale onderwerp en ze zijn allemaal kort aan het woord gekomen. Het is tijdens online lesgeven namelijk essentieel dat je ze zo snel mogelijk activeert, zodat je tijdens de rest van de bijeenkomst op interactie kunt blijven rekenen.

FASE 2: THEORIE

De tweede fase staat in het teken van de theorie. Die breng je zo kort, bondig en helder mogelijk over. Je kunt daarbij bijvoorbeeld de vijf stappen van een meesterlijke uitleg volgen. Heb je veel lesstof over te brengen? Dan is het zeker in een online situatie verstandig om de theorie op te delen in kleine blokjes. Check dus om de vijf minuten of je boodschap is overgekomen en of je nog kunt rekenen op de aandacht van de leerlingen of studenten.

FASE 3: TOEPASSING

Activerend online lesgeven houdt in dat je de leerlingen of studenten waar mogelijk aan het werk zet. Het gaat er immers om dat zij iets opsteken van de bijeenkomst. Je kunt in deze derde fase bijvoorbeeld gebruikmaken van breakout rooms, verschillende activerende werkvormen inzetten en tools gebruiken om online te brainstormen. Jouw grootste belang is in deze fase dat de groep aan de slag gaat, zodat jij waar nodig een begeleidende rol kunt innemen.

FASE 4: REFLECTIE

De laatste fase staat in het teken van toetsing. Is de kennis succesvol overgebracht? Zijn de gewenste inzichten aangewakkerd? Hebben de leerlingen of studenten de benodigde vaardigheden aangeleerd? Omdat je jezelf op afstand van de deelnemers bevindt, is het slim om in deze fase gebruik te maken van digitale tools om kennis te toetsen. Dat kan heel eenvoudig zijn als je er, net als in de eerste fase, de chat, Microsoft Forms of Google Forms voor gebruikt.

DE DIGITALE DOCENT: HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Willen jij en je collega’s beter online leren lesgeven? Door consequent de bovenstaande fases te doorlopen bereik je al veel resultaat. Er valt echter veel meer over activerend en interactief online onderwijs te vertellen. De Presenteerschool kan jullie daarbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Wij reageren altijd binnen 24 uur.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

De Presenteerschool helpt je graag je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van trainingen en advies.

Verder delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft, bijvoorbeeld op ons blog en ons YouTubekanaal.

JOUW PROFESSIONELE LEERSCHOOL

ONZE FILOSOFIE

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je beter in staat bent jezelf als professional te profileren en je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

DE PRESENTEERSCHOOL WERKT MET BEVLOGEN EN COMPETENTE TRAINERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.