Als aanjager wil je anderen met je meekrijgen. Tijdens deze cursus leren jij en je collega’s jullie boodschap aansprekend te verpakken en bevlogen over te brengen.

ANDEREN INSPIREREN OM IN ACTIE TE KOMEN

Wat hebben projectbegeleiders, managers en politici met elkaar gemeen? Alle drie spreken ze regelmatig groepen toe die ze in beweging willen krijgen. Dat kunnen collega’s zijn die beter moeten samenwerken, medewerkers die een visie moeten uitvoeren of stemmers die de gang naar het stemhokje moeten maken.

Als je anderen in actie wilt krijgen, is het meestal niet genoeg om de noodzaak daarvan te benadrukken. Mensen moeten gemotiveerd, geënthousiasmeerd en geïnspireerd raken door degene die ze toespreekt. Om dat te bereiken kun je als professionele spreker verschillende technieken toepassen.

LEER INSPIREREND SPREKEN VOOR GROEPEN

Hieronder leggen wij uit hoe je anderen kunt meekrijgen door ze te inspireren.

ACTIVEER JE PUBLIEK

Je presentatie draait niet om jou, maar om je publiek. Je kunt zelf volzitten met inspiratie, maar dat is niet genoeg om je toehoorders in beweging te krijgen. Het is dan ook verstandig om ze bij aanvang van elke spreeksessie te activeren. Leg ze een vraag voor, poneer een stelling, laat ze hun handen opsteken, enzovoorts. Het doel daarvan is om ze te betrekken bij het onderwerp dat je gaat bespreken, zodat je daar later in je presentatie op kunt voortborduren. Let op dat je in deze fase de regie in handen houdt: je hebt niets aan ellenlange verhandelingen van individuen die op de praatstoel zitten.

MAAK DE NOODZAAK INVOELBAAR

In de meeste gevallen wil je anderen meekrijgen omdat er iets moet veranderen. Je wilt bijvoorbeeld dat ze met meer toewijding aan de slag gaan, negatief gedrag aanpassen of hun twijfel overboord gooien en actie ondernemen. Over het algemeen houden mensen echter niet van veranderingen. Ze zijn daar pas toe bereid als ze de urgentie ervan inzien. Je ontkomt er als spreker niet aan om je van pathos te bedienen. Doe een beroep op de emoties als je een verandering wilt doorvoeren. Ga op zoek naar de onvrede of de verontwaardiging en maak duidelijk hoe ze die te lijf kunnen gaan door in beweging te komen.

STIMULEER EIGENAARSCHAP

Het is een bekend fenomeen: mensen schieten in een toestand van verlamming als ze denken dat een probleem te groot is. Dit wordt ook wel het struisvogeleffect genoemd: mensen steken hun kop in het zand en doen alsof er niets aan de hand is. Het doet zich vaak voor aan het begin van veranderingsprocessen. Je kunt dit effect voorkomen door veranderingen klein te maken. Als je wilt dat je publiek in actie komt tegen de klimaatverandering, laat dan zien hoe positief het effect is als je de verwarming een graadje lager zet en in plaats daarvan een coltrui draagt. Zodra je jouw toehoorders zo ver hebt dat ze dergelijke kleine stapjes zetten, kun je ze langzaam maar zeker tot grotere daden aanzetten.

INSPIREREND SPREKEN: HOE KUNNEN WE JOU HELPEN?

Willen jij en je collega’s inspirerend leren spreken? De hierboven beschreven technieken helpen je om je praatje activerend op te bouwen. Meestal is er echter meer voor nodig om je publiek in beweging te krijgen. De Presenteerschool kan jullie daarbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

×