INCOMPANYCURSUS

2 DAGDELEN

€ 1250,- PER DAGDEEL

MAX. 8 DEELNEMERS

  • Ken je kwaliteiten en valkuilen als professional
  • Gebruik je kwaliteiten effectief in je communicatie
  • Voer gestructureerd en doelgericht zakelijke gesprekken

Deze cursus is bedoeld om jou te helpen overtuigender en doelgerichter zakelijke gesprekken te voeren. Tijdens deze incompanycursus krijg je de tools om effectiever te zijn in je communicatie en met meer overtuiging te spreken. Neem contact op om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.

Wij reageren altijd binnen 24 uur!

EFFECTIEF COMMUNICEREN

Veel professionals vinden het lastig een gestructureerd gesprek te voeren en aansluiting te vinden bij hun gesprekspartners. Dit heeft tot gevolg dat informatie niet goed landt, instructies niet duidelijk zijn en dat je mensen niet meekrijgt.

Geldt dat ook voor jou? En zou je dat liever anders zien? Wil jij je effectiviteit in gesprekssituaties vergroten? Wil jij leren hoe je een prettige en overtuigende gesprekspartner wordt?

WAAROM DEZE CURSUS?

Tijdens deze incompanycursus leer je als professional effectiever communiceren in gesprekssituaties. Je krijgt inzicht in je eigen communicatiestijl en die van je omgeving, je leert hoe je een gesprek structureert en je oefent met verschillende beïnvloedingstechnieken.

RESULTATEN NA DE CURSUS

  • Je weet hoe je een zakelijk gesprek voorbereidt, structureert en voert
  • Je kunt een doelgericht en gestructureerd zakelijk gesprek voeren
  • Je kent technieken om anderen met je communicatie te beïnvloeden

NEEM CONTACT OP

Tijdens de incompanycursus Effectief Communiceren leren jij en je collega’s in twee trainingen hoe jullie doelgerichte en gestructureerde zakelijke gesprekken voeren. Neem contact op om te bespreken hoe we jullie kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

BESCHRIJVING

Effectief Communiceren is een incompanycursus die bestaat uit twee trainingen van één dagdeel. We behandelen de belangrijkste problemen die professionals ervaren tijdens gesprekken: de benadering van gesprekken, de interactie met anderen en de wijze waarop je jezelf presenteert.

De Presenteerschool biedt een maatwerkgarantie. We stemmen de cursus af op de behoeften van jouw team. Van tevoren vindt er een intake plaats om kennis te maken, jullie ervaringen met gespreksvoering in kaart te brengen en de leerdoelen te specificeren. Verder verzoeken we jullie om eigen casuïstiek in te brengen, waar we de theorie op kunnen toespitsen.

Ons cursusmateriaal is weldoordacht, didactisch verantwoord en praktisch toepasbaar. Wij vinden het belangrijk dat het materiaal breed gedragen wordt door jou en je team én dat jullie het in de praktijk kunnen brengen. Daarom bestaat elke training uit een combinatie van theorie, discussie en toepassing. Op die manier behalen jullie het maximale resultaat uit deze cursus.

GLOBALE OPZET

TRAINING 1: JIJ EN JE OMGEVING
We maken kennis en bespreken situaties waarin je jezelf presenteert. Daarna nemen we je persoonlijke communicatiestijl onder de loep, breng je jouw kwaliteiten en valkuilen in kaart en doen we een gespreksoefening. Dan bespreken we de communicatiestijlen van je zakelijke gesprekspartners en gaan we in op manieren om verschillende gesprekssituaties te herkennen. Ook bespreken we de gespreksstructuur die je hanteert in verschillende gesprekssituaties. Tot slot bereid je een toekomstig gesprek voor en waarin je het geleerde toepast.

TRAINING 2: DOELGERICHT EN OVERTUIGEND COMMUNICEREN
We blikken kort terug op training 1 en je reflecteert op een situatie waarin je het geleerde hebt toegepast. Daarna gaan we in op overtuigingstechnieken in gesprekssituaties en bespreken we manieren om gedrag te beïnvloeden. We besteden aandacht aan verbale en non-verbale communicatie. We voeren een gesprek en analyseren de overtuigingskracht. Dan voeren we het gesprek nogmaals, waarbij je rekening houdt met de verbeterpunten. Na afloop analyseren we zowel de gespreksstructuur als je overtuigingskracht. Tot slot evalueren we het traject en bespreken we je ontwikkelingspunten voor de toekomst.

SPECIAAL VOOR PROFESSIONALS IN GROTE ORGANISATIES

Deze incompanycursus is ontwikkeld voor teams van professionals die regelmatig zakelijke gesprekken voeren. Het is van belang dat alle teamleden dezelfde methodiek kennen en onderschrijven, zodat jullie individueel en als team je organisatie krachtig en overtuigend vertegenwoordigen.

Heeft jouw team speciale behoeften? Missen jullie een onderwerp of willen jullie maar een deel van de cursus volgen? Wij stellen een speciaal pakket voor jullie samen.

ONLINE CURSUS

Willen jullie deze cursus online volgen? Dat kan! Hoewel Effectief Communiceren is ingericht als incompanycursus, begrijpen we dat deze turbulente tijden vragen om flexibiliteit. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

NEEM CONTACT OP

PERSOONLIJKE BEGELEIDING?

Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Dan kunnen we een individueel coachingstraject voor je samenstellen.

NEEM CONTACT OP

SPECIFICATIE

TRAINING
De cursus is opgebouwd uit twee trainingen van één dagdeel. De afzonderlijke trainingen kosten € 1250,-. De prijs is exclusief btw.

CURSUSMATERIAAL
Het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.

ALLES OP EEN RIJ

OPBOUW
1. Twee trainingen van één dagdeel: € 2.500,-
2. Cursusmateriaal: € 0,-

Totaal: € 2500,- exclusief btw

BETAALWIJZE
Voorafgaand aan de cursus versturen we de factuur. Die moet binnen 30 dagen voldaan worden.

EFFECTIEF COMMUNICEREN: VIND AANSLUITING BIJ JE GESPREKSPARTNER

Als professional voer je regelmatig gesprekken. Je communiceert met klanten, collega’s en leidinggevenden. De meeste van die gesprekken voer je met een doel: je wilt bijvoorbeeld informatie overbrengen, de ander overtuigen van je visie of je gesprekspartner enthousiast maken voor je plannen.

De kans bestaat dat je regelmatig in gesprekken terechtkomt waarbij de communicatie niet soepel verloopt. Je hebt dan het gevoel dat je geen verbinding maakt, langs elkaar heen praat en elkaar niet begrijpt. In die situaties is het belangrijk dat je weet hoe je beter aansluiting vindt bij je gesprekspartner.

COMMUNICEER HELDER EN DOELTREFFEND

Hieronder geven we je drie adviezen om effectiever te communiceren met een ander.

ADVIES 1: VERGROOT JE INZICHT IN COMMUNICATIE

Als je effectiever wilt leren communiceren, is het cruciaal om je bewust te zijn van je eigen communicatiestijl en die van anderen. Het DISC-model geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. Het model helpt je om je eigen stijl te analyseren. Door goed te observeren en te letten op verbale en non-verbale communicatie, kun je ook een inschatting maken van de stijl van anderen. Daar kun jij je communicatie dan op afstemmen.

ADVIES 2: COMMUNICEER OP DE JUISTE FREQUENTIE

Als je een connectie wilt maken met je gesprekspartner, moet je op de juiste frequentie met diegene communiceren. We communiceren grofweg op vier niveaus: inhoud, procedure, interactie en gevoel. De laatste twee niveaus zijn minder zichtbaar. Aan deze onderstroom wordt vaak te weinig aandacht besteed. Dit leidt tot miscommunicatie en stroeve gesprekken. Het is dus van belang in de communicatie bewust te schakelen tussen de vier niveaus, zodat je elkaar op een constructieve manier kunt beïnvloeden.

ADVIES 3: COMMUNICEER DOELGERICHT EN OVERTUIGEND

Het is essentieel dat beide partijen helder hebben met welk doel ze een gesprek voeren. Benoem dat doel dus expliciet en behoud de focus door structuur te volgen die bij het doel past. Breng ook je boodschap zo helder mogelijk over, bijvoorbeeld door de juiste woorden te kiezen en logisch te argumenteren. Je vergroot je effectiviteit en overtuigingskracht als je op de goede momenten luistersignalen geeft, samenvat en doorvraagt.

EFFECTIEF COMMUNICEREN: HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Willen jij en je collega’s effectiever communiceren? Door deze adviezen op te volgen kun je al veel resultaat bereiken. Het kost echter tijd, moeite en energie om je communicatie te verbeteren. De Presenteerschool kan jullie daarbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Wij reageren altijd binnen 24 uur.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

De Presenteerschool helpt je graag je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van trainingen en advies.

Verder delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft, bijvoorbeeld op ons blog en ons YouTubekanaal.

JOUW PROFESSIONELE LEERSCHOOL

ONZE FILOSOFIE

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je beter in staat bent jezelf als professional te profileren en je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

DE PRESENTEERSCHOOL WERKT MET BEVLOGEN EN COMPETENTE TRAINERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.