INCOMPANYCURSUS

4 DAGDELEN

€ 1500,- PER DAGDEEL

MAX. 8 DEELNEMERS

  • Leer interactief en activerend online trainen
  • Pas je cursusmateriaal aan op de digitale situatie
  • Presenteer helder en aantrekkelijk voor een webcam

Online trainen vereist een andere benadering dan trainen op locatie. Tijdens deze incompanycursus krijgen jij en je team de tools om jullie digitale aanbod naar een hoger niveau te tillen. Neem contact op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.

CONTACT OPNEMEN

Wij reageren altijd binnen 24 uur!

DE DIGITALE BEDRIJFSTRAINER

Jarenlang beschouwden veel trainingsbureaus de digitalisering slechts als een toevoeging op het bestaande aanbod. Sinds de coronacrisis is het aantal digitale trainingen snel toegenomen. De verwachting is dat bedrijfstrainers in de toekomst een deel van hun trainingen online blijven verzorgen.

Veel trainers hebben moeite om in de digitalisering van hun cursussen mee te gaan. Ze vinden het onprettig om voor de webcam te presenteren, slagen er niet in om interactie te creëren en merken dat de kwaliteit van de cursussen erop achteruitgaat. Toch kan het digitale aspect een waardevolle toevoeging zijn.

WAAROM DEZE CURSUS?

Deze incompanycursus gaat uit van de gedachte dat digitale trainingen een andere benadering vergen dan reguliere trainingen. Om de gewenste kwaliteit te behalen moeten cursussen slimmer worden opgezet, trainers nieuwe vaardigheden aanspreken en cursisten een andere rol vervullen.

RESULTATEN NA DE CURSUS

  • Je weet hoe je cursusmateriaal aanpast op de digitaal situatie
  • Je weet hoe je op een doeltreffende manier interactie creëert
  • Je weet hoe je cursisten een andere rol geeft in de cursus
  • Je weet hoe je zelfverzekerd online presenteert voor een webcam

NEEM CONTACT OP

Tijdens de incompanycursus De Digitale Bedrijfstrainer leren jij en je collega’s in vier trainingen hoe jullie je digitale aanbod kunnen verbeteren. Neem contact op om te bespreken hoe we jullie kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

BESCHRIJVING

De Digitale Bedrijfstrainer is een incompanycursus die bestaat uit vier trainingen van één dagdeel. We behandelen de belangrijkste problemen die bedrijfstrainers ervaren als ze online trainingen geven: de didactische benadering van de digitale situatie, de interactie met cursisten en het presenteren voor een webcam.

De Presenteerschool biedt een maatwerkgarantie. We stemmen de cursus af op de behoeften van jouw team. Van tevoren ontvangen jij en je teamleden een intakeformulier. Daarop delen jullie je ervaringen met digitale didactiek, vertellen jullie in welke online omgeving jullie werken en welke tools jullie gebruiken. Verder verzoeken we jullie om eigen casuïstiek in te brengen, waar we de theorie op kunnen toespitsen.

Ons cursusmateriaal is weldoordacht, didactisch verantwoord en praktisch toepasbaar. Wij vinden het belangrijk dat het materiaal breed gedragen wordt door jou en je team én dat jullie het in de praktijk kunnen brengen. Daarom bestaat elke training uit een combinatie van theorie, discussie en toepassing. Op die manier behalen jullie het maximale resultaat uit deze cursus.

GLOBALE OPZET

TRAINING 1: ONLINE TRAINEN
We maken kennis, bespreken de intakeformulieren en spreken de wederzijdse verwachtingen uit. Daarna behandelen we de ingebrachte casuïstiek en introduceren we het stappenplan om digitale didactiek in te richten. Tot slot doen we een presentatie-oefening voor de webcam.

TRAINING 2: DIGITAAL INTERACTIE CREËREN
We blikken terug op de vorige training en bespreken je persoonlijke voortgang. Daarna behandelen we tools om interactie te creëren met de cursisten. We gaan in op de voor- en nadelen en doen suggesties om deze tools inventief te verwerken in het cursusmateriaal. We sluiten af met een presentatie-oefening voor de webcam.

TRAINING 3: DE ROL VAN DE CURSIST
We blikken terug op de vorige training en bespreken de actualiteiten. Dan voeren we een discussie over de rol van de cursist in de online situatie. Ook behandelen we effectieve manieren om cursisten te activeren. Aan het eind doen we een presentatie-oefening voor de webcam.

TRAINING 4: PRESENTEREN VOOR DE WEBCAM
We blikken terug op de vorige training en bespreken de actualiteiten. Vervolgens gaan we meermaals oefenen met presenteren voor de webcam. We sluiten af met een vooruitblik, waarin de vraag centraal staat hoe jullie het geleerde in de praktijk gaan brengen.

SPECIAAL VOOR TRAINERS IN HET BEDRIJFSLEVEN

Deze incompanycursus is ontwikkeld voor bedrijfstrainers en hun teams. Online trainingen vergen een andere manier van denken dan reguliere trainingen. Het didactische model moet dan ook door alle teamleden onderschreven worden.

Heeft jouw team speciale behoeften? Missen jullie een onderwerp of willen jullie maar een deel van de cursus volgen? Wij stellen een speciaal pakket voor jullie samen.

ONLINE CURSUS

Willen jullie deze cursus online volgen? Dat kan! Hoewel De Digitale Bedrijfstrainer is ingericht als incompanycursus, begrijpen we dat deze turbulente tijden vragen om flexibiliteit. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

NEEM CONTACT OP

PERSOONLIJKE BEGELEIDING?

Heb je toch behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het online trainen? Dan stellen we een individueel coachingstraject voor je samen.

NEEM CONTACT OP

SPECIFICATIE

TRAINING EN BEGELEIDING
De cursus is opgebouwd uit twee delen: (1) vier trainingen van één dagdeel en (2) een individueel begeleidingstraject. De afzonderlijke trainingen kosten € 1250,- en de persoonlijke begeleiding kost in totaal € 1.000,-. De prijzen zijn exclusief btw.

CURSUSMATERIAAL
Het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.

ALLES OP EEN RIJ

PRIJSOPBOUW
1. Vier trainingen van één dagdeel: € 5.000,-
2. Individuele begeleiding: € 1000,-
3. Cursusmateriaal: € 0,-

Totaal: € 6000,- exclusief btw

BETAALWIJZE
Voorafgaand aan de cursus versturen we de factuur. Die moet binnen 30 dagen voldaan worden.

EFFECTIEVER ONLINE TRAINEN ALS BEDRIJFSTRAINER

Je moet over veel kennis en kunde beschikken om professionals te trainen. Je hebt vaak te maken met een doelgroep die veel kennis heeft en daardoor kritisch is. Je moet in staat zijn je kennis overtuigend over te brengen en om de benodigde vaardigheden op een effectieve manier aan te leren. Dat is in een online situatie net zo belangrijk, maar ook veel moeilijker.

Trainers die regelmatig online trainen doen er goed aan om de cursisten voortdurend bij de inhoud van de cursus te betrekken. Daarbij is het van belang om je niet te beperken tot de bijeenkomst zelf: je wilt de cursisten vooraf, tijdens én achteraf activeren. Zo blijven ze tijdens hun dagelijkse werkzaamheden met de inhoud van jouw training bezig.

ONLINE TRAINEN: TRANSFORMEER JEZELF TOT DIGITALE BEDRIJFSTRAINER

Hieronder leggen wij uit hoe jij je cursisten effectief online kunt trainen.

VOOR DE BIJEENKOMST: VOORAF ACTIVEREN

Veel professionals zijn de hele dag bezig om hun inhoudelijke werkzaamheden gedaan te krijgen. Jouw training komt daar vaak tussendoor en heeft dus lang niet altijd hun prioriteit. Om zo’n doelgroep op een effectieve manier online te trainen, moet je ervoor zorgen dat ze betrokken raken bij de inhoud van je training. Dat begin al voordat de bijeenkomst plaatsvindt: stuur je cursisten voorafgaand aan de cursus een literatuurlijst, een vragenlijst of een quiz toe. Je kunt ook een intakegesprek met ze voeren, zodat je alvast een band met ze hebt opgebouwd voordat je training begint.

TIJDENS DE BIJEENKOMST: INTERACTIE CREËREN

Aangezien je de cursisten voorafgaand aan de bijeenkomst hebt betrokken bij de inhoud van je training, hoef je niet veel tijd meer te besteden aan de context. Je kunt tijdens de training direct interactie creëren: doe een creatief voorstelrondje en activeer de voorkennis zo snel mogelijk. Daarna bespreek je de theorie en zet je ze aan het werk met een opdracht. Die bespreek je vervolgens plenair, waarna je de rest van de theorie op dezelfde manier aanbiedt. Sluit altijd af met een reflectief moment, zodat je kunt checken of de inhoud van de training is overgekomen.

NA DE BIJEENKOMST: ACHTERAF ACTIVEREN

De tragiek van veel professionele bijscholing is dat de inhoud van trainingen gauw verwatert – zeker als je geen inhoudelijke training geeft. Het is dan ook verstandig om de cursisten na afloop van de training of cursus betrokken te houden. Dat kun je bijvoorbeeld doen door ze een toets toe te sturen om hun kennis te checken, door een lijst met inhoudelijke artikelen toe te sturen of door een voortgangsgesprek met je cursisten in te plannen. Doe dat op het juiste moment: niet te snel, want dan beklijft de kennis alsnog, maar ook niet te laat, want dan is het misschien niet meer relevant. Houd dus een termijn van een week of twee aan.

DE DIGITALE BEDRIJFSTRAINER: HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Willen jij en je collega’s jullie cursisten effectiever online trainen? Door je cursussen activerend op te zetten vergroot je de betrokkenheid en daarmee de kans dat je kennis blijft hangen. Je kunt je cursusmateriaal echter nog veel grondiger aanpassen op de online situatie. De Presenteerschool kan jullie daarbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Wij reageren altijd binnen 24 uur.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

De Presenteerschool helpt je graag je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van trainingen en advies.

Verder delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft, bijvoorbeeld op ons blog en ons YouTubekanaal.

JOUW PROFESSIONELE LEERSCHOOL

ONZE FILOSOFIE

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je beter in staat bent jezelf als professional te profileren en je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

DE PRESENTEERSCHOOL WERKT MET BEVLOGEN EN COMPETENTE TRAINERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.