INCOMPANYCURSUS

2 DAGDELEN

€ 1250,- PER DAGDEEL

MAX. 8 DEELNEMERS

De Assertieve Professional (cover)
  • Leer je wensen en grenzen kennen
  • Kom zelfbewust op voor je eigen belangen
  • Presenteer jezelf helder en krachtig

Tijdens de incompanycursus De Assertieve Professionals leer jij in twee assertiviteitstrainingen hoe je jezelf krachtig en helder presenteert. Neem contact op om te bespreken hoe we jou en je collega’s kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

Wij reageren altijd binnen 24 uur!

DE ASSERTIEVE PROFESSIONAL

Vind jij het lastig om je grenzen aan te geven? Om voor jezelf op te komen? Om te zeggen wat je vindt?

Veel professionals hebben hier moeite mee. Als je wilt groeien als professional, is het echter nodig is om te laten zien wie je bent, wat je belangrijk vindt en waar je grenzen liggen. Het is dus belangrijk om jezelf grondig te analyseren, zodat je jezelf zelfbewust kunt presenteren en je jouw eigen belangen kunt behartigen in professionele situaties.

WAAROM DEZE CURSUS?

Deze incompanycursus is bedoeld voor professionals die zelfverzekerder en krachtiger willen overkomen op anderen, zodat ze effectiever en met meer plezier werken. Tijdens deze assertiviteitstraining leer je jezelf beter kennen en krijgt tools en technieken aangereikt om assertiever te communiceren.

RESULTATEN NA DE CURSUS

  • Je hebt inzicht in je wensen en grenzen
  • Je kunt in elke situatie je grenzen aangeven
  • Je kunt zelfbewust voor je belangen opkomen
  • Je kunt helder en krachtig communiceren

NEEM CONTACT OP

Tijdens de incompanycursus De Assertieve Professionals leer jij in twee assertiviteitstrainingen hoe je jezelf krachtig en helder presenteert. Neem contact op om te bespreken hoe we jou en je collega’s kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN

BESCHRIJVING

De Assertieve Professional is een cursus die bestaat uit twee trainingen van één dagdeel. Tijdens de assertiviteitstrainingen gaan we in op assertief gedrag, maken we een zelfanalyse en we oefenen met verschillende situaties waarin je voor jezelf opkomt als professional.

De Presenteerschool biedt een maatwerkgarantie. We stemmen de cursus af op de behoeften van jouw team. Van tevoren voeren we met alle deelnemers een intakegesprek om de ervaringen en behoeften in kaart te brengen. Verder verzoeken we jullie om casuïstiek in te brengen, waarop we de theorie en de oefeningen kunnen toespitsen.

Ons cursusmateriaal is weldoordacht, didactisch verantwoord en praktisch toepasbaar. Wij vinden het belangrijk dat het materiaal breed gedragen wordt door jou en je team én dat jullie het in de praktijk kunnen brengen. Daarom bestaat elke training uit een combinatie van theorie, discussie en toepassing. Op die manier behalen jullie het maximale resultaat uit deze cursus.

GLOBALE OPZET

TRAINING 1: JIJ EN ASSERTIVITEIT
Tijdens de eerste assertiviteitstraining maken we kennis en bespreken we de leerdoelen. Daarna behandelen we de vooraf gemaakte zelfanalyse. Daarmee krijg je allereerst inzicht in je communicatiestijl en wat het effect van jouw wijze van communiceren is. De zelfanalyse geeft je ook inzicht in je kwaliteiten en valkuilen als professional. Vervolgens gaan we in op de assertiviteitsniveaus assertief, subassertief en agressief gedrag. Daarna besteden we aandacht aan de balans tussen eigen en andermans belangen en welke doelen je jezelf stelt om zelfverzekerder te communiceren. We doen een aantal oefeningen waarin je met overtuiging aangeeft wat je kracht is, wat je belangrijk vindt en wat je grenzen zijn.

TRAINING 2: ASSERTIEF COMMUNICEREN
We blikken kort terug op assertiviteitstraining 1 en je reflecteert op een situatie waarin je het geleerde hebt toegepast. We behandelen de theorie rondom communicatiestijlen en je leert hoe je assertief communiceert op een wijze die past bij jezelf en aansluit bij de ander. Daarbij behandelen we technieken om voor jezelf op te komen, je grenzen aan te geven en feedback te geven en ontvangen in gesprekken. We besteden daarbij aandacht aan verbale en non-verbale communicatie. Je voert een aantal gesprekken waarin je deze technieken toepast en daar krijg je feedback op. Tot slot evalueren we de cursus en bespreken we je ontwikkelingspunten voor de toekomst.

SPECIAAL VOOR PROFESSIONALS DIE VOOR ZICHZELF WILLEN OPKOMEN

Deze incompanycursus is ontwikkeld voor professionals die te maken hebben met situaties waarin ze hun grenzen moeten aangeven. Met deze cursus bieden wij je de tools om in die uitdagende context jezelf helder en krachtig te presenteren.

Hebben jij en je collega’s speciale behoeften? Missen jullie een onderwerp of willen jullie slechts een deel van de cursus volgen? Wij stellen een speciaal pakket voor jullie samen.

ONLINE CURSUS

Willen jullie deze cursus online volgen? Dat kan! Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken voor een online assertiviteitstraining.

NEEM CONTACT OP

PERSOONLIJKE BEGELEIDING?

Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Dan stellen we graag een individueel coachingstraject voor je samen.

NEEM CONTACT OP

SPECIFICATIE

TRAINING
De cursus is opgebouwd uit twee trainingen van één dagdeel. De afzonderlijke trainingen kosten € 1250,-. De prijs is exclusief btw.

CURSUSMATERIAAL
Het cursusmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.

ALLES OP EEN RIJ

OPBOUW
1. Twee trainingen van één dagdeel: € 2.500,-
2. Cursusmateriaal: € 0,-

Totaal: € 2500,- exclusief btw

BETAALWIJZE
Voorafgaand aan de cursus versturen we de factuur. Die moet binnen 30 dagen voldaan worden.

DE ASSERTIEVE PROFESSIONAL: KOM OP VOOR JOUW BELANGEN

Een assertieve houding is belangrijk voor professionals. Wanneer je voor jezelf opkomt binnen je organisatie, dan weten anderen beter waar je voor staat, wat jij belangrijk vindt en waar je grenzen liggen. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en communiceer je effectiever. 

Om te groeien als professional, moet je dus werk maken van hoe je jezelf laat zien en horen binnen je organisatie. Hieronder lees je drie adviezen die je alvast kunt opvolgen voordat je aan een assertiviteitstraining begint.

JEZELF HELDER EN KRACHTIG PRESENTEREN ALS PROFESSIONAL

Hieronder geven we drie adviezen over assertief communiceren.

1: BEGIN KLEIN

Als je het ingewikkeld vindt om voor jezelf op te komen, dan verander je dat niet in een dag – en ook niet door één assertiviteitstraining te volgen. Neem dan ook de tijd om jezelf hierin te ontwikkelen. Oefen eerst in situaties die wat vertrouwder en veiliger voelen, bijvoorbeeld met vrienden of familie. Langzaam kun je dit dan uitbouwen naar je werk.

STAP 2: COMMUNICEER VANUIT JEZELF

Wanneer je iets vervelend vindt of voelt dat je grenzen worden overschreden, communiceer dan vanuit jezelf. Dit kun je doen door het IK-model te hanteren, die we tijdens de tweede assertiviteitstraining ook bespreken. Als bijvoorbeeld een collega een afspraak niet nakomt, dan geef je allereerst objectief aan wat het gedrag is van je collega. Vervolgens benoem je wat het effect daarvan is op jou en welk gevoel dit bij jou oproept. Als laatste geef je aan hoe je het in het vervolg graag ziet. Door het dicht bij jezelf te houden, beschadig je de relatie niet en geef je de ander de ruimte om te reageren.

3: ZEG NEE

Als je een verzoek krijgt dat niet bij je past of waar je geen ruimte voor hebt, zeg dan ‘nee’. Wellicht ben je iemand die bijna automatisch ‘ja’ zegt als je iets gevraagd wordt. Besef bij iedere vraag wat het gevolg is van het antwoord ‘ja’. Als dit betekent dat je te veel hooi op je vork neemt of iets gaat doen dat je helemaal niet prettig vindt, dan benadeel je jezelf enorm. Het korte ongemakkelijke gevoel om nee te zeggen is dan veel prettiger dan het lange ongemakkelijke gevoel dat blijft hangen als je ja zegt.

ASSERTIVITEITSTRAINING VOOR PROFESSIONALS: HOE KUNNEN WIJ JE HELPEN?

Willen jij en je collega’s assertiever communiceren en jezelf helder en krachtig presenteren op de werkvloer? Met deze adviezen helpen we je op weg. De grote uitdaging is om de confrontatie met jezelf aan te gaan en daadwerkelijk de benodigde stappen te zetten om assertiever te communiceren. De Presenteerschool kan jullie hierbij helpen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

Wij reageren altijd binnen 24 uur.

WIJ HOUDEN VAN PRESENTEREN

De Presenteerschool helpt je graag je presentatievaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van trainingen en coachingstrajecten.

Verder delen we kennis over alles wat met presenteren te maken heeft, bijvoorbeeld op ons blog en ons YouTubekanaal.

JOUW PROFESSIONELE LEERSCHOOL

ONZE FILOSOFIE

De Presenteerschool bekommert zich om jouw professionele ontwikkeling. We helpen jou je presentatievaardigheden verbeteren, zodat je beter in staat bent jezelf als professional te profileren en je boodschap helder en geloofwaardig over te brengen.

DE PRESENTEERSCHOOL WERKT MET BEVLOGEN EN COMPETENTE TRAINERS

NEEM CONTACT MET ONS OP

Spreek je ons graag telefonisch? Heb je meer informatie nodig? Wil je een vraag stellen?

Je kunt ook het onderstaande contactformulier invullen en dan krijg je binnen 24 uur een reactie.