Wat is de ideale lengte van een presentatie?

Wat is de ideale lengte van een presentatie?

Over de ideale lengte van een presentatie lopen de meningen uiteen. Hoewel onderzoek geen eenduidige conclusies oplevert, valt er behoorlijk wat zinnigs over te zeggen.

De lengte van je presentatie is van invloed op de impact die je als spreker hebt. Je wilt dus niet te kort maar ook zeker niet te lang aan het woord zijn. Helaas wordt het moeilijk om de gulden middenweg te bewandelen, want de ideale lengte van een presentatie is nauwelijks eenduidig vast te stellen.

De ideale lengte van een presentatie

Enerzijds is de lengte namelijk contextafhankelijk: spreek je collega’s toe tijdens een vergadering of sta je voor een zaal vol onbekenden? Anderzijds hangt de ideale lengte af van de inhoud, de opbouw en de mate waarin je jouw boodschap hebt afgestemd op je doelgroep. Hieronder bespreken we enkele interessante perspectieven op de ideale lengte van je presentatie.

Perspectief 1: wat ervaren sprekers zeggen

In het boek Meestersprekers komen negentien Nederlandse topsprekers aan het woord over hun ervaringen. 1 Ze spreken zich onder meer uit over de ideale lengte van een presentatie. Zo zegt strafpleiter Gerard Spong dat je niet langer dan zeven minuten moeilijke teksten moet uitslaan. Dan is het tijd voor een grapje, een kwinkslag of een andere onderbreking. Na een halve minuut ga je weer verder, opnieuw ongeveer zeven minuten. Andere sprekers noemen opvallend vaak een lengte van 20 tot 25 minuten. 2

Perspectief 2: wat de wetenschap (niet) weet

Een belangrijk onderzoek dat in Meestersprekers aan de orde komt, is dat van Johnstone en Percival uit 1976. Daaruit zou blijken dat toehoorders in staat zijn zich 10 tot 18 minuten te concentreren, waarna de concentratie even wegvalt. Deze aandachtsboog zou steeds korter duren, tot slechts 3 à 4 minuten aan het einde. Problematisch is echter dat dit onderzoek door diverse auteurs gefileerd wordt. 3 Het is dus maar de vraag hoe betrouwbaar deze bevinding is. 4

Een van de kritiekpunten is dat aandacht niet te onderzoeken is. De onderzoekers baseren zich op observeerbaar gedrag, zoals de aantekeningen die toeschouwers maken en de mate waarin ze de boodschap na afloop kunnen navertellen. Dat gedrag is ook afhankelijk van andere factoren dan de tijdsduur, zoals het moment van de dag, de kwaliteit van de spreker en de moeilijkheidsgraad van de presentatie. Het lijkt er dan ook op dat de wetenschap ons in dit verband niet veel verder helpt. We moeten dus op andere gegevens vertrouwen om de ideale lengte van een presentatie vast te stellen.

Perspectief 3: aandacht versus context

Eerder schreven we over de aandachtscurve. Voor de ideale lengte van een presentatie is echter niet alleen de aandacht, maar ook de context van doorslaggevend belang. Een keynote speech duurt nu eenmaal langer dan een lightning talk. Toeschouwers stellen zich daarop in: de meesten zullen vreemd opkijken als de keynote spreker van de avond het na vijf minuten voor gezien houdt.

Geef je een wat langere presentatie? Dan is het hoe dan ook slim om interactieve elementen in je presentatie te verwerken. Je kunt de toeschouwers bijvoorbeeld even laten discussiëren over je onderwerp voordat jij tot de kern komt. Zo activeer je de aanwezigen, zodat ze aandachtiger naar je verhaal luisteren. Hoe langer je presentatie duurt, des te noodzakelijker het is om dergelijke technieken toe te passen.

Perspectief 4: de ideale lengte volgens TED

Bij TED bestaat de regel een spreker niet langer dan achttien minuten aan het woord mag zijn. Zoals de CEO van de stichting het verwoordt: “Waarom achttien? Dat is kort genoeg om de aandacht van mensen vast te houden, ook op internet, en nauwkeurig genoeg om serieus genomen te worden. Maar het is ook lang genoeg om iets te zeggen wat ertoe doet,” zegt Chris Anderson, de curator van TED. 5

Overigens is dit waarschijnlijk ook een organisatorische keuze. Als de presentaties langer zouden duren, zou dat ten koste gaan van het concept om tijdens één bijeenkomst zoveel mogelijk ideeën te verspreiden. Achttien minuten is dus de ideale lengte van een presentatie in de context van TED.

Wat is de ideale lengte van een presentatie?

Het is niet eenvoudig om de ideale lengte van je presentatie vast te stellen. Daarom is het raadzaam de lengte af te stemmen op de context waarin je spreekt en het doel dat je beoogt. Daarbij is het verstandig om voldoende afwisseling in je presentatie te verwerken, zeker als je langer dan twintig minuten spreekt.

Bronnen

  1. Nobbe, F. & Holwerda, N. (2010). Meestersprekers. Over de kunst van het spreken. Den Haag: Sdu. ↩︎
  2. Nobbe, F. & Holwerda, N. (2010). Meestersprekers. Over de kunst van het spreken. Den Haag: Sdu, p. 52. ↩︎
  3. Wilson, K. & Korn, J. (2007). ‘Attention during lectures: beyond ten minutes’. In: Teaching of Psychology, vol. 3, p. 85-89. ↩︎
  4. Bradbury N. (2016). ‘Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more?’ In: Advances in Physiology Education, vol. 40, p. 509-513. ↩︎
  5. Anderson, C. (2016). TED Talks. The Official TED Guide to Public Speaking. London: Nicholas Brealey Publishing, p. 34. ↩︎

TAGS

Lees ook deze gerelateerde artikelen

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Vind je het lastig buitenstaanders over je werk te vertellen? Sta dan eens stil bij je formuleringen. Misschien gebruik je te veel vaktaal of jargon.

Wil je dat anderen je boodschap van je aannemen? Dan moet je geloofwaardig overkomen. Je credibility weegt even zwaar als de woorden die je uitspreekt.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×