Wat betekent de term frame?

Frame: wat betekent die term?

Hoe groter de tegenstellingen, hoe krachtiger de frames. Wat is een frame? In dit artikel bespreken we de betekenis, herkomst en relevantie van deze term.

Wie zich in presenteren verdiept, stuit op een grote diversiteit aan vaktermen. Wij lichten deze vaktaal kort en krachtig toe met behulp van woordenboeken en vakinhoudelijke bronnen. Vandaag staat het begrip frame centraal.

Frame: waar verwijst het naar?

De Dikke Van Dale omschrijft het begrip als een ‘ver­een­vou­dig­de voor­stel­ling van een we­reld­beeld’ die met name voorkomt ‘in dis­cus­sies en de­bat­ten om an­de­ren te over­tui­gen van de ei­gen vi­sie daar­op’. Uit het woord ‘eenvoudig’ blijkt dat het een retorische techniek is: het gaat niet om de werkelijkheid, maar om de manier waarop iemand die tot uitdrukking brengt.

Dat frames lang niet altijd een positief doel dienen, blijkt uit de definitie die het woordenboek van het bijbehorende werkwoord geeft: “een per­soon door een ver­sim­pel­de, on­vol­le­di­ge of val­se ty­pe­ring ver­dacht ma­ken.”

Een frame is een ver­een­vou­dig­de voor­stel­ling van een we­reld­beeld die met name wordt gebruikt in dis­cus­sies en de­bat­ten om an­de­ren te over­tui­gen van de ei­gen vi­sie daar­op.

Waar komt de term vandaan?

De term werd in 1974 geïntroduceerd door de Canadese socioloog Erving Goffman. 1 Hij gebruikte het begrip voor het verschijnsel dat iemand een kader van woorden en beelden om de waarheid heen plaatst.

Dat verschijnsel is overigens veel ouder dan de term zelf, die later werd gepopulariseerd door de Amerikaanse taalkundige George Lakoff. 2 Waarschijnlijk bestaat framing al zolang als de taal bestaat. De woorden die we kiezen kleuren de waarheid immers per definitie.

Waarom is deze term belangrijk?

Wie bewust een frame gebruikt, vergroot een deel van de werkelijkheid uit en houdt een ander deel juist uit het zicht. Dat kun je doen omdat je anderen in jouw waarheid wilt laten geloven. Sterker nog, je wilt dat ze die als vanzelfsprekend gaan beschouwen en dat ze jouw terminologie overnemen. Een krachtig frame helpt om dat effect te bereiken. Als spreker kun je de techniek uitstekend inzetten om anderen te overtuigen van je boodschap.

Frame jij je wereldbeeld bewust?

Je ontkomt er bijna niet uit om frames te gebruiken als je anderen wilt beïnvloeden. Zodra je jezelf hiervan bewust bent, kun je framing als retorisch wapen inzetten om je boodschap met overtuiging over te brengen op een ander.

Bronnen

  1. Goffman, E. (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row. ↩︎
  2. Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant! Know your values and frame the debate. Vermont: Chelsea Green Publishing. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

Je mimiek is een belangrijk aspect van je non-verbale communicatie. Het beïnvloedt namelijk de wijze waarop en intentie waarmee je als spreker een boodschap overbrengt.

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Er zijn allerlei presentatietechnieken die je als spreker kunt toepassen om je publiek aan het denken te zetten. De retorische vraag is er één van.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×