Presentatietraining en -coaching voor professionals
Ontvang nu een offerte op maat voor jou en je team

Speechen: je publiek inspireren in vijf stappen

Speechen: je publiek inspireren in vijf stappen

Inspirerend speechen: het lijkt een kunst, maar het is vooral vakwerk. Ook jij kunt technieken toepassen om een effectieve speech te schrijven en te geven.

Je baas vraagt of je een speech wilt geven tijdens het jaarlijkse bedrijfsevenement. Wat doe je? Je bent inhoudelijk sterk, maar je staat zelden voor grote groepen en verdiept jezelf niet bepaald dagelijks in de kunst van de welsprekendheid. Bovendien staat je agenda vol met afspraken en deadlines.

Toch zou het zonde zijn het verzoek af te wijzen: het is niet alleen een kans om je boodschap uit te dragen, maar ook om jezelf op een positieve manier te laten zien aan je collega’s. Dat is hoe dan ook goed voor je loopbaan.

Je besluit dus ja te zeggen. Wat nu? Je wilt een inspirerende speech geven, maar hoe pak je dat eigenlijk aan? Hoe schrijf je het verhaal en hoe breng je het over?

Speechen: een eeuwenoude vaardigheid

“Eerst waren er goede sprekers die instinctief deden wat succes heeft en daarna kwamen er retorici die van die natuurtalenten de kunst afkeken. Op basis van hun observaties stelden zij richtlijnen op voor de latere sprekers, die daarmee weer hun voordeel deden.” 1 Was getekend, Cicero, een Romeinse staatsman die leefde tussen 106 en 43 voor Christus.

Opvallend genoeg kan Cicero zelf tot beide groepen worden gerekend. Enerzijds stond hij bekend als begaafd spreker. Anderzijds publiceerde hij een boek over spreekvaardigheid dat vandaag de dag nog altijd geldt als standaardwerk: De oratore, in het Nederlands verkrijgbaar als De ideale redenaar.

Een speech geven als moderne professional

Veel inzichten van oude retorici als Aristoteles, Cicero en Quintilianus zijn tot op de dag van vandaag waardevol. Ze vormen bijvoorbeeld de basis van onze ultieme gids over presenteren en ze liggen ten grondslag aan de Cursus Presenteren, waarin je samen met je collega’s in twee of drie dagen leert een krachtige presentatie of speech te verzorgen.

Toch zijn niet alle inzichten even belangrijk als je als moderne professional een speech wilt geven. In De speechschrijver uit 2022 stelde de geroutineerde speechschrijver Renée Broekmeulen een lijst van acht taken op die je moet uitvoeren om een goede speech te schrijven. 2

Wij hebben die taken teruggebracht tot vijf stappen die je kunt zetten als je inspirerend wilt speechen.

1. Formuleer je doelstelling

Om een effectieve speech te schrijven is het cruciaal te beginnen bij het einde. Bepaal dus wat je wilt bereiken met de woorden die je uitspreekt. Welke informatie moeten je toehoorders tot zich nemen? Welke argumenten gebruik je om ze aan het denken te zetten? Tot welke actie wil je dat ze na afloop overgaan?

Je krijgt je doelstelling helder voor ogen door het communicatieve doel, de doelgroep en het beoogde resultaat nader te definiëren. Het kan ook praktisch zijn om voor jezelf een aantal concrete vragen te beantwoorden: welk probleem stel je aan de kaart, waarom is dat een probleem voor je doelgroep en welke oplossingen draag je aan? Dit soort vragen helpen je om van een vaag idee een scherpe boodschap te maken. 3

2. Onderzoek je doelgroep

Als je weet wat je kwijt wilt, is het zaak verder in te zoomen op de doelgroep. Daar wil je de boodschap immers op afstemmen. 4 Je hebt allerlei methoden tot je beschikking: je kunt een doelgroepanalyse maken, de organisatie van het event een vragenlijst voorleggen of zelfs interviews afnemen met een aantal mensen die naar je speech gaan luisteren. Drie vragen zijn hoe dan ook belangrijk: wie zitten er tegenover je, wat is hun kennisniveau en waarom willen zij luisteren naar je speech?

Je kunt de doelgroep zo grondig analyseren als je zelf wilt. Bedenk wel dat je nooit iedereen tevreden kan stellen. Hoe meer mensen in de zaal zetten, des te groter de kans dat je niet iedereen bereikt. Als je de speech gaat schrijven, is het dus handiger jezelf een globaal beeld te vormen van je toehoorders. Je moet je publiek niet benaderen als een stel individuen, maar als een min of meer samenhangende groep. Dat helpt je om dicht bij jezelf te blijven en een coherente boodschap uit te dragen.

3. Structureer de inhoud

Om je doelstelling te bereiken, moet je boodschap helder en overtuigend overkomen op je doelgroep. Daarvoor is het allereerst van belang dat je de inhoud structureert. Een goede opbouw zorgt ervoor dat je toehoorders kunnen luisteren naar wat je te vertellen hebt, zonder dat de vorm van je verhaal ze in de weg zit. Denk na over de inleiding, de kern en het slot. Bouw er eventueel elementen omheen, zoals een openingszin, een hook en een uitsmijter.

Hoewel je die opbouw niet altijd expliciet hoeft te maken, is het aan te raden structuuraanduiders in je speech te verwerken. 5 Daarmee maak je verbanden expliciet, zodat je publiek daar niet over na hoeft te denken. Het gaat bijvoorbeeld om overgangszinnen, signaalwoorden en de aankondiging van het slot. Zijn er punten die je extra belangrijk vindt? Laat ze vaker terugkomen tijdens je speech en herhaal ze nogmaals in het slot. Dat zorgt ervoor dat je toehoorders je boodschap beter begrijpen en onthouden.

4. Pas overtuigingstechnieken toe

Zodra je de inhoud op een heldere, gestructureerde manier hebt uitgewerkt, kun je aan de slag om de overtuigingskracht van je woorden te vergroten. Je geeft alleen maar een speech omdat je wilt dat je verhaal de juiste impact heeft op je toehoorders. Om dat voor elkaar te krijgen moet je ze bereiken, boeien en raken. Dat doe je door op de juiste manier de aandacht te trekken, door een connectie met ze op te bouwen en door emoties op te wekken.

Je wilt dus appelleren aan zowel de ratio als het gevoel van je toehoorders. Er zijn drie technieken die je hoe dan ook wil toepassen. Tijdens het schrijven wil je een argumentatieschema volgen om je punt te maken. Ten tweede wil je treffende beelden gebruiken om de inhoud tot leven te brengen. En ten derde wil je een verhaal door je speech heen verweven, zodat het publiek zich kan identificeren met de boodschap die je wilt overbrengen.

5. Spreek vanuit je hart

Je kunt de tekst nog zo strak op papier zetten: alleen als je de speech met overtuiging over weet te brengen, bereik je het beoogde resultaat. Daarvoor is het allereerst belangrijk om credibility op te bouwen. Je publiek moet begrijpen waarom jij de juiste persoon bent om deze speech te geven. Je wilt dus zo snel mogelijk duidelijk maken dat je weet waarover je praat. Dat kun je op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door praktijkvoorbeelden te geven en thought leaders op jouw vakgebied te citeren.

Daarnaast wil je dat het publiek zich in je herkent. Dat zorgt er namelijk voor dat het zich gemakkelijker openstelt voor de boodschap die je wilt verkondigen. Geef dus je speech dus een persoonlijke touch, bijvoorbeeld door een anekdote te vertellen waaruit blijkt dat je weet wie je tegenover je hebt zitten. Als je dat met enige zelfspot weet te doen, kun je ervan uitgaan dat je gunfactor een enorme boost krijgt.

Tot slot wil je de juiste presentatietechnieken toepassen om je boodschap over te brengen. Let in elk geval op je woordkeuze, je stemgebruik en de overige non-verbale signalen die je uitzendt.

Ben jij in staat om effectief te speechen?

Een speech is een uitgelezen kans om je publiek te inspireren en jezelf te profileren. Dat vereist wel een stapsgewijze aanpak. Besteed voldoende aandacht aan de voorbereiding, neem de tijd om je speech uit te schrijven en oefen de tekst meermaals voor familie en vrienden. Als je erin slaagt vorm en inhoud harmonieus te laten samensmelten, kun je ervan uitgaan dat je speech indruk maakt op je toehoorders.

Bronnen

  1. Cicero (2007). De ideale redenaar. Vertaald door H.W.A. van Rooijen-Dijkman en A.D. Leeman. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. ↩︎
  2. Broekmeulen, R. (2022). De Speechschrijver. Amsterdam: Boom Uitgevers. ↩︎
  3. Broekmeulen, R. (2022). De Speechschrijver. Amsterdam: Boom Uitgevers, p. 66. ↩︎
  4. Broekmeulen, R. (2022). De Speechschrijver. Amsterdam: Boom Uitgevers, p. 37. ↩︎
  5. Broekmeulen, R. (2022). De Speechschrijver. Amsterdam: Boom Uitgevers, p. 99. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

Soms ontkom je er als spreker niet aan een tekst voor te dragen. Dan krijg je te maken met het verschil tussen schrijftaal en spreektaal.

Het is niet makkelijk om als vakspecialist een lezing te geven voor een lekenpubliek. Je moet je kennis bondig, begrijpelijk en boeiend weten te verpakken.

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×