Meer zeggen met minder woorden

Meer zeggen met minder woorden door de narratieve kaart van McCormack te volgen.

Hoe kun je meer zeggen met minder woorden? Dat is voor velen een relevante vraag. Met de narratieve kaart van McCormack stroomlijn je jouw presentaties.

We leven in het informatietijdperk: we worden voortdurend overspoeld met informatie en hebben een sterke trigger nodig om onze aandacht ergens vol op te vestigen. Om in deze omstandigheden informatie over te brengen op anderen, moet je als spreker de zeggingskracht van je boodschap maximaliseren. Je wilt meer zeggen met minder woorden.

De narratieve kaart van McCormack

Joseph McCormack is marketeer, ondernemer en schrijver. In zijn boek Brief uit 2014 bespreekt hij op een praktische manier hoe je jezelf als professional tot de kern kunt beperken. 1 Een van de methoden die hij behandelt is de narratieve kaart. Hieronder leggen we uit hoe je die kaart als spreker kunt gebruiken.

Centraal punt

De narratieve kaart van McCormack gaat uit van een centraal punt. Dat is je kerngedachte als spreker, die je ook kunt omschrijven als het centrale thema of de moraal van je verhaal. Het is niet noodzakelijk om het centrale punt expliciet te maken: als je het verhaal op de juiste manier vertelt, klinkt het centrale punt door in ieder ander onderdeel.

Opzet

Net zoals de piramide van Freytag gaat de narratieve map uit van een opzet. Dat is de fase waarin je als storyteller de basiselementen introduceert: een personage, een alledaagse setting en een maatschappelijke context. Het belang van deze fase is dat het publiek zich de situatie kan inbeelden en gewend kan raken aan de wereld die je als storyteller uitbeeldt.

Uitdaging

Dan Harmon spreekt over ‘need‘, Larry Brooks over ‘conflict‘ en Joseph McCormack over ‘uitdaging’. In de context van storytelling komen deze termen allemaal op hetzelfde neer: een element dat het verhaal in gang zet. Het kan een interne of externe prikkel zijn, als de hoofdpersoon zich maar genoodzaakt voelt om het avontuur aan te gaan.

Kernpunten

De invulling van de drie of vier kernpunten in de narratieve map kan variëren. In deze fase moet hoe dan ook duidelijk worden hoe de hoofdpersoon de uitdaging benadert. Dat gaat doorgaans niet vanzelf: hoe sterker de hoofdpersoon op de proef wordt gesteld, des te meer de toehoorders gaan meeleven. Ga dus kort in op de obstakels waar hij of zij tijdens het avontuur op stuit.

Uitkomst

In de laatste fase van de narratieve map lost de hoofdpersoon het conflict op of vervult hij of zij de behoefte. Hierin wijkt de narratieve map af van de verhaalcirkel, waarin de oplossing van het conflict niet samenvalt met het einde van het verhaal. Het primaire doel van de narratieve map is dan ook niet om het publiek in spanning te houden, maar om je centrale punt duidelijk te maken.

Meer zeggen met minder woorden: lukt jou dat?

Het is verleidelijk om je als spreker door je enthousiasme te laten leiden. Hoewel bevlogenheid en enthousiasme essentieel zijn om je publiek mee te krijgen, is het verstandig je zo veel mogelijk tot de kern te beperken als je voor een groep staat. De narratieve kaart van McCormack helpt je meer te zeggen met minder woorden.

  1. McCormack, J. (2014). Brief. Make a Bigger Impact by Saying Less. New York: John Wiley & Sons Inc. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Er zijn allerlei presentatietechnieken die je als spreker kunt toepassen om je publiek aan het denken te zetten. De retorische vraag is er één van.

Vind je het lastig buitenstaanders over je werk te vertellen? Sta dan eens stil bij je formuleringen. Misschien gebruik je te veel vaktaal of jargon.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×