Spreek je voor een laag of hoog betrokken publiek?

Een hoog of laag betrokken publiek: dat onderscheid kan je presentatie maken of breken.

Een hoog of laag betrokken publiek: dat verschil kan je presentatie maken of breken. In dit artikel lees je hoe dit onderscheid je kan helpen.

Voordat je een zaal gaat toespreken is het verstandig je doelgroep in kaart te brengen. In een ander artikel introduceren wij een methode om dat in drie stappen te doen. Tijdens de eerste stap beantwoord je vragen over de personen die in de zaal zitten. Het kan helpen te bepalen of je met een laag of hoog betrokken publiek te maken hebt. 1

Een laag betrokken publiek

“Een laag betrokken publiek is bijvoorbeeld een groep pubers die na een schooldag in een warm, zweterig zaaltje wordt gezet om een praatje over ‘de rechten en plichten van de burger in het hedendaagse democratische bestel’ bij te wonen,” stellen de auteurs van het boek Meestersprekers. “Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd (naar huis!) en hebben niet heel veel belang bij het democratische bestel.” 2 Het voorbeeld is wat extreem, maar maakt wel duidelijk wat het probleem van een laag betrokken publiek is: de aanwezigen zijn niet bereid om tijd vrij te maken en zien niet in waarom ze zouden moeten luisteren.

Hoe ga je hiermee om?

Tot op zekere hoogte moet je accepteren dat je zelf niet kunt kiezen of je voor een laag of hoog betrokken publiek staat. Mocht je onverhoopt voor een laag betrokken publiek spreken, doe dan je best om het onderwerp zo relevant mogelijk te maken voor de aanwezigen. Je kunt hun betrokkenheid vergroten door interactie te creëren of door een verhaal te vertellen waarmee ze zich kunnen identificeren.

Een hoog betrokken publiek

“Betrokken mensen zijn bereid om goed te luisteren en na te denken,” stellen Kuenen en Wackers. 3 Vaak raken toehoorders betrokken als ze iets aan je presentatie hebben. Als jij iets vertelt wat zij relevant vinden, zullen ze zich doorgaans als een hoog betrokken publiek gedragen. Eigenbelang is niet de enige reden om betrokken te raken: er zijn ook mensen “die openstaan voor kwalitatief goede argumenten. Vaak zijn dat hoogopgeleide mensen of mensen die een grote behoefte aan informatie hebben.” 4

Hoe ga je hiermee om?

Het is aangenaam om voor een hoog betrokken publiek te spreken. Je kunt rekenen op de volle aandacht van de aanwezigen, die in sommige gevallen speciaal voor jou naar de bijeenkomst zijn gekomen. De valkuil is dat je ervan uitgaat dat ze vanzelf geboeid blijven. Als spreker heb je de vrijheid om je verhaal te vertellen, maar ook de verantwoordelijkheid om moeite te doen voor je luisteraars. Besef ook dat een hoog betrokken publiek vaak extra kritisch is. Kies je argumenten dus zorgvuldig en weeg je woorden af voordat ze je uitspreekt.

Kun jij met een laag of hoog betrokken publiek omgaan?

Een laag of hoog betrokken publiek kan het verloop van je presentatie aanzienlijk beïnvloeden. Houd tijdens de voorbereiding van je presentatie daarom altijd rekening met de betrokkenheid die jij van je publiek verwacht.

Bronnen

  1. Nobbe, F. & Holwerda, N. (2010). Meestersprekers. Over de kunst van het spreken. Den Haag: Sdu, p. 29. ↩︎
  2. Nobbe, F. & Holwerda, N. (2010). Meestersprekers. Over de kunst van het spreken. Den Haag: Sdu, p. 31. ↩︎
  3. Kuenen, J. en M. Wackers (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks, p. 43. ↩︎
  4. Kuenen, J. en M. Wackers (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks, p. 43. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Er zijn allerlei presentatietechnieken die je als spreker kunt toepassen om je publiek aan het denken te zetten. De retorische vraag is er één van.

Vind je het lastig buitenstaanders over je werk te vertellen? Sta dan eens stil bij je formuleringen. Misschien gebruik je te veel vaktaal of jargon.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×