Duopresentatie geven? 5 tips voor een succesvolle samenwerking

Een duopresentatie geven

Presenteren met iemand anders: dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Wij geven je 5 tips om ervoor te zorgen dat jullie duopresentatie een succes wordt.

Doorgaans geef je een presentatie in je eentje. Dat kan best spannend zijn, aangezien het succes van je verhaal volledig van jou afhangt. Er zijn echter ook voordelen aan verbonden: zo ben je volledig in controle over de inhoud, de opbouw en de interactie met het publiek. Als je een duopresentatie geeft, ben je deels afhankelijk van de performance van een ander.

Een duopresentatie geven: wanneer doe je dat?

Toch zijn er verschillende situaties te bedenken waarin je als professional gezamenlijk presenteert. In sommige gevallen kan dat zelfs een goede keuze zijn.

Bij de aftrap van een project kan de projectleider het doel, de aanpak en de planning toelichten, terwijl een inhoudelijk expert de concrete uitwerking ervan bespreekt. Of als je met collega’s een initiatief wilt lanceren, kun je één spreker de taak geven de strategische kant te belichten, waarna de ander inzoomt op de gevolgen voor de organisatie en de medewerkers.

Ook als je onderzoeksresultaten presenteert, kan een duopresentatie een effectief middel zijn: de ene spreker schetst de context en licht toe hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. De tweede gaat in op de resultaten en conclusies en duidt wat de implicaties zijn.

Hoe geef je een effectieve duopresentatie?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een duopresentatie te geven. Je kunt de inhoud verdelen, je houdt de aandacht van het publiek makkelijker vast en je kunt je boodschap krachtiger overbrengen.

De grote uitdaging van een duopresentatie is dat je de controle uit handen geeft. Je moet er maar op vertrouwen dat de ander met evenveel enthousiasme, toewijding en overtuigingskracht spreekt als jijzelf. Wij geven je vijf tips om als tweetal een effectieve presentatie te verzorgen.

1. Verdeel de spreektijd evenredig

Een duopresentatie is bedoeld om gezamenlijk te geven. Je wilt voorkomen dat één persoon het grootste deel van de tijd aan het woord is. Het publiek zal zich dan afvragen waarom de ander er überhaupt bij is.

Daarom is het van belang tijdens de introductie aan te geven wat de rolverdeling is. Verdeel de spreektijd hoe dan ook zo evenredig mogelijk, zodat je presentatie een gebalanceerde en dynamische indruk maakt.

2. Stem de opening en afsluiting af

Tijdens de inleiding en het slot wil je een maximaal effect bij je toehoorders bereiken. In het begin wil je ze bij je presentatie betrekken en voorbereiden op het vervolg. 1 Aan het eind wil je het beoogde resultaat bereiken, bijvoorbeeld dat je kernboodschap blijft hangen of dat ze in actie komen. 2

Stem de opening en afsluiting van je presentatie daarom goed af met je partner – ongeacht de rolverdeling tijdens de rest van de presentatie.

3. Speel in op elkaars krachten

Je wilt elkaars spreekstijl en inhoudelijke kwaliteiten leren kennen, zodat je daar tijdens de presentatie op in kunt spelen. Maak ook afspraken om elkaars zwakten te ondervangen.

Spreek bijvoorbeeld af dat je de presentatie subtiel mag overnemen als de ander er niet goed uitkomt, maar ook dat je kleine foutjes laat gaan. Om je publiek te overtuigen met een duopresentatie is het immers essentieel dat je de flow erin houdt en als team sterk overkomt.

4. Oefen de presentatie samen

Het belangrijkste advies: oefen de presentatie minimaal één keer en het liefst vaker samen. Spreek eerst het verhaal grondig door en presenteer jouw gedeelte aan de ander.

Organiseer vervolgens een generale repetitie, bijvoorbeeld voor collega’s. Vraag ze om open en eerlijke feedback, zodat jij en je partner de timing, wisselwerking en overgangen kunnen perfectioneren.

5. Blijf gefocust en betrokken

Ook als je niet aan het woord bent, maak je deel uit van de presentatie. Enerzijds betekent dit dat je de ander de ruimte moet geven. Neem dus een wat minder prominente plek in, bijvoorbeeld aan de zijkant van de zaal.

Anderzijds houdt dit in dat je goed moet blijven luisteren en gefocust moet blijven. Wellicht doet zich de mogelijkheid voor om een waardevolle aanvulling te geven. Blijf dus betrokken bij het verhaal, zodat je ook onderdeel van het team blijft tijdens de spreektijd van de ander.

Een krachtige duopresentatie geven

Het kan even wennen zijn om met een ander voor een groep te staan. Door een grondige voorbereiding te treffen, de rollen goed te verdelen en je verhaal op de ander af te stemmen, kun je elkaars kwaliteiten versterken.

Bronnen

  1. Kuenen, J. en M. Wackers (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks, p. 123. ↩︎
  2. Kuenen, J. en M. Wackers (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks, p. 131. ↩︎

TAGS

Lees ook deze gerelateerde artikelen

Als je een boodschap effectief wilt overbrengen, moet je een presentatie helder structureren, de juiste formuleringen kiezen en de hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden.

Soms ontkom je er als spreker niet aan een tekst voor te dragen. Dan krijg je te maken met het verschil tussen schrijftaal en spreektaal.

Nieuwslezers, dagvoorzitters en quizmasters: ze maken allemaal gebruik van presentatiekaartjes. Het is dan ook een beproefde methode om structuur aan te brengen in je presentatie.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×