Presentatietraining en -coaching voor professionals
Ontvang nu een offerte op maat voor jou en je team

De Minto Pyramid: spreek vanuit de kern

De Minto Pyramid: het piramideprincipe van Barbara Minto

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Er komt veel bij kijken om een presentatie voor te bereiden. Je moet bepalen wie je aanspreekt en welk doel je voor ogen hebt. Je kunt slides maken om de informatie visueel te ondersteunen. En je wilt kiezen welke onderwerpen je wel en niet gaat behandelen.

Dat laatste is bepaald niet eenvoudig. Als je spreekt over een onderwerp waarover je veel weet en graag vertelt, loop je het risico in uitweidingen te verzanden en de connectie met je toehoorders te verliezen. In zulke gevallen biedt het piramidemodel uitkomst.

Denk vanuit je publiek met de Minto Pyramid

In de jaren ’70 ontwikkelde de toenmalige McKinsey-consultant Barbara Minto het piramidemodel, beter bekend als de Minto Pyramid. 1 De onderliggende gedachte is simpel: als je helder wilt schrijven of spreken, moet je zo snel mogelijk je punt maken. Zo stel je het publiek in staat de rest van je verhaal in het juiste kader te plaatsen: die van je kernboodschap.

De vier principes van de Minto Pyramid

Om de Minto Pyramid goed te toe te passen moet je een aantal basisprincipes volgen. Allereerst is het van belang je publiek voldoende contextuele informatie te geven. Daarnaast moet elk niveau bestaan uit een samenvatting en nadere uitwerking van het vorige niveau. Op ieder niveau groepeer je elementen uit dezelfde categorie. Ten slotte wil je elke groepering logisch ordenen. 2 Hieronder lichten we de Minto Pyramid toe aan de hand van deze principes.

SCQA: beginnen met de context

SCQA staat voor Situation, Complication, Question en Answer. Je schetst eerst de context en maakt dan pas je punt. Dat kun je steeds doen door een vraag te beantwoorden:

  • Situation: wat is de normale toestand?
  • Complication: wat is er aan de hand?
  • Question: tot welke vraag of vragen leidt dat?
  • Answer: hoe beantwoord je die vragen?

Je kunt stellen dat de SCQA als geheel de kernboodschap vormt. Met de SCQ geef je het publiek de voorkennis die het nodig heeft om de A, het antwoord, te begrijpen.

Stel dat je een presentatie zou beginnen met een antwoord: “We moeten onze steun direct stopzetten.” Behalve als de aanleiding of context van je verhaal voor zich spreekt, is het onduidelijk wat je met deze zin bedoelt. Wie zijn ‘we’? Steun waarvoor? Wat bedoel je met ‘stopzetten’? Als je de Minto Pyramid volgt, gebruik je de SCQ om dit antwoord in een groter geheel te plaatsen.

Je begint dus met de situatie: “Niemand heeft het recht onschuldige burgers te vermoorden, zelfs niet in een oorlog.” Vervolgens schets je de complicatie: “Toch is dat precies wat er al maanden gebeurt: voor onze ogen worden massa’s onschuldige mensen in koelen bloede vermoord.” Daarna stel je de vraag: “Hoe kunnen wij deze gruwelijke oorlog een halt toeroepen?”

In drie stappen heb je het antwoord van de juiste context voorzien, waarmee je kernboodschap voor zich spreekt.

Uitwerking in drie punten

De kracht van het piramidemodel is dat je na de SCQA zou kunnen stoppen. Je hebt je punt gemaakt. Zelfs als je toehoorders nu de zaal verlaten, heb je ze een kraakheldere kernboodschap meegegeven. Elk niveau dat je nu afdaalt, is bedoeld om je centrale idee te verstevigen. In eerste instantie doe je dat door argumenten te geven. Die moeten, zoals gezegd, tot dezelfde categorie behoren.

Je hebt zojuist het standpunt ingenomen dat de steun voor een gruwelijke oorlog stopgezet moet worden. Daar kun je verschillende soorten argumenten voor geven. Sommige zijn politiek of ideologisch van aard. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat wij ons, als hoogontwikkeld land, niet moeten willen mengen in een barbaarse slachting. Andere argumenten hebben juist een praktisch karakter, zoals dat we onze staatsschuld niet te veel moeten laten oplopen. De sleutel tot een heldere betooglijn is dat je dit soort categorieën strikt gescheiden houdt.

Het onderste niveau: details, data en feitelijkheden

Onderaan de Minto Pyramid kun je de uitwerking van je kernboodschap feitelijk onderbouwen. Je bevindt je op het meest gedetailleerde niveau: je deelt bronnen, geeft cijfermatige data en bespreekt feitelijke achtergronden. Op dit niveau wil je de toehoorders er niet van overtuigen dat je gelijk hebt, maar dat je verhaal klopt. Dat lukt het beste als je er tijdens de uitwerking in slaagt een emotionele connectie met ze te maken.

De Minto Pyramid als denkmethode

Volgens Minto is het piramidemodel een effectieve manier om je boodschap af te stemmen op je publiek. Dat komt omdat je de informatie geordend aanlevert, zodat de toehoorders zelf geen energie hoeven te besteden aan die ordening. Bovendien dwingt de piramide je tot een logische ordening: je gaat immers van algemeen naar specifiek, van groot naar klein of van globaal naar gedetailleerd.

Kun jij uit de voeten met de Minto Pyramid?

De Minto Pyramid biedt je een raamwerk om je presentatie te structureren. Het model dwingt je kritisch na te denken over de inhoud en helpt je irrelevante details te vermijden. Zo vergroot je de kans dat je publiek je verhaal van begin tot eind kan volgen, dat het geboeid blijft luisteren en dat het overtuigd raakt van je standpunt.

Bronnen

  1. Minto, B. (1987). The Pyramid Principle. Logic in Thinking and Writing. Essex: Financial Times Prentice Hall. ↩︎
  2. Minto, B. (1987). The Pyramid Principle. Logic in Thinking and Writing. Essex: Financial Times Prentice Hall, p. 14. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

De drietrapsraket is een effectieve techniek om interactie te creëren met je publiek. In dit artikel lees je hoe je deze techniek met succes inzet.

Soms ontkom je er als spreker niet aan een tekst voor te dragen. Dan krijg je te maken met het verschil tussen schrijftaal en spreektaal.

Het is niet makkelijk om als vakspecialist een lezing te geven voor een lekenpubliek. Je moet je kennis bondig, begrijpelijk en boeiend weten te verpakken.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×