Video: de cyclische presentatiestructuur

Wil je dat anderen je boodschap begrijpen én onthouden? Dan kan de cyclische presentatiestructuur je daarbij helpen.

Wil je dat anderen je boodschap begrijpen én onthouden? Dan kan de cyclische presentatiestructuur je daarbij helpen. In deze kennisclip vertellen we er meer over.

Als je effectief wilt spreken voor een groep is het verstandig om je verhaal helder op te bouwen. Een strakke presentatiestructuur biedt houvast tijdens het spreken en zorgt ervoor dat je doelgericht je woorden kiest. Bovendien vergroot ze de begrijpelijkheid van je boodschap voor je publiek.

Bekijk hier onze kennisclip over de cyclische presentatiestructuur

De cyclische presentatiestructuur

Om een presentatie te structureren kunnen we uitgaan van de klassieke indeling in inleiding, kern en slot. De oude Grieken gebruikten deze indeling al en ze werkt nog steeds. 1 Deze lineaire presentatiestructuur is veilig en effectief, maar ook enigszins voorspelbaar. Als je van de gebruikelijke structuur wilt afwijken zonder het risico te lopen dat je een ongestructureerd verhaal vertelt, kun je de cyclische presentatiestructuur aanhouden. Deze structuur kenmerkt zich door vijf fases die onderling met elkaar in verband staan.

De vijf fases van de cyclische presentatiestructuur

Hieronder bespreken we de vijf fases van de cyclische presentatiestructuur puntsgewijs.

  1. Hook: voordat je overgaat op de inhoud, is het essentieel om de aandacht van je publiek te trekken. Tijdens deze eerste fase, ook wel de hook genoemd, kun je iets opmerkelijks doen, tonen of vertellen. Het is belangrijk dat de hook aansluit bij de inhoud van je presentatie.
  2. Inleiding: een inleiding is bedoeld ter voorbereiding op de kern. Stel jezelf dus voor, beschrijf de aanleiding en de doelstelling en vertel welke vraag of stelling centraal staat. Benoem ook de tijdsduur en zet de structuur uiteen. Zo weten de luisteraars precies waar ze aan toe zijn en kunnen ze aandachtig luisteren naar wat je zegt.
  3. Kern: in de kern realiseer je de doelstelling van je presentatie. Je geeft je toehoorders de informatie die je ze eerder hebt beloofd. Hoe je de kern vormgeeft hangt af van je boodschap. Bij een informatieve presentatie kun je het onderwerp bespreken in deelonderwerpen terwijl je bij een overtuigende of activerende presentatie het hoofdargument in sub-argumenten kunt onderverdelen.
  4. Slot: uit onderzoek blijkt dat het publiek de inhoud van het slot beter onthoudt als de spreker dat deel expliciet aankondigt. Ook blijkt de informatie uit de presentatie beter te blijven hangen als de spreker in het slot een samenvatting van de kern geeft. Belangrijk is wel dat die samenvatting informatief en gestructureerd is. Introduceer in het slot geen nieuwe informatie.
  5. Uitsmijter: als je de presentatie krachtig wilt beëindigen, kun je terugverwijzen naar de hook waar je mee begonnen bent. Je kunt de cirkel op allerlei manieren rondmaken, bijvoorbeeld door het verhaal af te ronden waar je de presentatie mee bent begonnen of door de centrale stelling te herhalen en daar een gewaagde uitsmijter aan toe te voegen.

Geef jij strakke presentaties?

Wil jij dat je publiek je boodschap begrijpt én onthoudt? De cyclische presentatiestructuur is een effectief middel om die doelen te bereiken. Deze structuur helpt je om de aandacht te trekken, je boodschap helder over te brengen en de cirkel rond te maken.

Bronnen

  1. Kuenen, J. en M. Wackers (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks, p. 128. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Vind je het lastig buitenstaanders over je werk te vertellen? Sta dan eens stil bij je formuleringen. Misschien gebruik je te veel vaktaal of jargon.

Wil je dat anderen je boodschap van je aannemen? Dan moet je geloofwaardig overkomen. Je credibility weegt even zwaar als de woorden die je uitspreekt.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×