Wat betekent de term amplificatie?

Wat betekent de term amplificatie?

Amplificatie is een effectieve retorische techniek waar je als professionele spreker veel aan kunt hebben. Wij bespreken de betekenis, herkomst en relevantie van deze term.

Wie zich in presenteren verdiept, stuit op een grote diversiteit aan vaktermen. Wij lichten deze vaktaal kort en krachtig toe met behulp van woordenboeken en vakinhoudelijke bronnen. Vandaag staat het begrip amplificatie centraal.

Amplificatie: waar verwijst het naar?

De term amplificatie is een zelfstandig naamwoord. Het betekent ongeveer hetzelfde als ‘vergroting’. In de context van communicatie heeft het een specifiekere betekenis, namelijk die van een uitvoerige uiteenzetting van bijvoorbeeld een gedachte, voorstel of beeld. Je kunt het ook gebruiken als ‘overdrijving’.

In een essay over de overtuigingskracht van Frans Timmermans stelt taalkundige Peter Burger: “Amplificeren wil zeggen: een gegeven belangrijker maken in het betoog dan redelijkerwijs gerechtvaardigd, of het stilistisch zo verpakken dat het meer effect heeft.” 1 Sprekers kunnen amplificatie dus gebruiken om een onderdeel in hun presentatie te benadrukken door er meer aandacht aan te besteden of door het te overdrijven.

Amplificatie is een vergroting of versterking. In de retorica kan het gaan over de uitgebreidere behandeling van een bepaald element, met als doel het belang daarvan te benadrukken.

Waar komt de term vandaan?

Volgens de Dikke Van Dale is de term amplificatie afkomstig van het Franse woord amplification uit 1524. Het is verder terug te voeren op de Latijnse woorden amplificare, amplificatio en amplus. Dat laatste woord staat voor ‘groot’ of ‘overvloedig’. Deze stam is bijvoorbeeld ook te herkennen in de Engelse termen amplify, dat ‘uitweiden’ betekent, en ample, dat staat voor ‘genoeg’ of ‘meer dan genoeg’.

Waarom is deze term belangrijk?

Less is more‘ is een belangrijk adagium voor sprekers: vaak komt je boodschap krachtiger over naarmate je minder woorden gebruikt. Dat is echter niet altijd het geval. Juist in een afgemeten betoog kan het effectief zijn om amplificatie op een bepaald element toe te passen – dus om er onevenredig veel woorden aan te besteden. Op die manier zet je het betreffende element even in de schijnwerpers, zodat het publiek er zijn aandacht op vestigt.

Gebruik jij amplificatie om je boodschap te versterken?

Tegenwoordig heb je als spreker te maken met een kritisch publiek dat snel afgeleid is. Het is dan ook verstandig om zo min mogelijk woorden te gebruiken om je boodschap over te brengen. Mocht je daarin slagen, dan is het juist krachtig om in het allerbelangrijkste deel van je presentatie amplificatie toe te passen, zodat je boodschap extra nadruk krijgt voor je toehoorders.

Bronnen

  1. Jong, J. de (red.) (2015). Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 95. ↩︎
Lees ook deze gerelateerde artikelen

Je mimiek is een belangrijk aspect van je non-verbale communicatie. Het beïnvloedt namelijk de wijze waarop en intentie waarmee je als spreker een boodschap overbrengt.

Complexe materie begrijpelijk maken voor je publiek: dat kan een behoorlijke opgave zijn. Met de Minto Pyramid of het piramidemodel kun je informatie helder structureren.

Er zijn allerlei presentatietechnieken die je als spreker kunt toepassen om je publiek aan het denken te zetten. De retorische vraag is er één van.

Meer tips over presenteren nodig?
Ben je toe aan de volgende stap als spreker? Wil jij jezelf verbeteren op alle gebieden die er tijdens presentaties toe doen? En wil je dat op een grondige manier aanpakken? Lees Presenteren: de ultieme gids voor sprekers, onze longread vol theorie, tips en technieken over presentatievaardigheden – inclusief een handig formulier om jezelf te analyseren.
Lees de ultieme presenteergids over presenteren

Indruk maken.

In de spotlights. Op de werkvloer. Voor de camera.

Ontvang maandelijks nieuwe inzichten over presentatievaardigheden.
Je kunt je altijd uitschrijven. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
×